Dúbravka ide upratovať. Aj s bezdomovcami!

n 10.5.2016 13:01 - Bratislava IV

Nedávno rozbehla projekt upratovania s ľuďmi bez domov bratislavská Karlova Ves, teraz začína s integračným programom pre ľudí bez domova aj Mestská časť Bratislava – Dúbravka.

Dúbravka totiž uzavrela spoluprácu s neziskovou organizáciou Depaul Slovensko, ktorá prevádzkuje nízkoprahovú nocľaháreň pre ľudí bez domova na Ivanskej ceste.

Zbierať odpad

Ľudia bez domova tak budú pomáhať pri skrášľovaní životného prostredia v Dúbravke, zbierať komunálny odpad a upratovať. Pracovať začnú už v utorok 10. mája, spolupráca potrvá do konca septembra.

„Takouto formou chceme pomôcť hneď dvakrát, raz Dúbravke, aby bola čistejšia a druhýkrát pri integrácii a získavaní pracovných návykov ľuďom bez domova,“ priblížil spoluprácu starosta Dúbravky Martin Zaťovič.

Pravidelne a vo väčšom počte

Na pracovné brigády uliciach Dúbravky bude pravidelne chodiť desať až dvadsať ľudí bez domova. Mestská časť Bratislava Dúbravka zabezpečí náplň práce a pre každého zapojeného klienta nocľahárne, ktorý pomáhal pri upratovaní aspoň 5 hodín, gastrolístok a pitný režim. Organizácia Depaul urobí výber klientov, koordináciu a bude tiež dohliadať nad brigádami a aj individuálnom prácou s každým klientom.

„Teší nás, že aj mestské časti si uvedomujú vážnosť situácie s ľuďmi bez domova a postupne berú zodpovednosť za riešenie týchto problémov. “ vysvetľuje dôvody spolupráce Juraj Barát, riaditeľ Depaul Slovensko. „Ľudia na ulici majú totiž iba malé šance získať zamestnanie a pri príležitostných brigádach hrozí riziko, že sa stanú obeťami ľudí, ktorí zneužívajú ich zlú situáciu. Preto medzi ľuďmi bez domova narastá o takéto brigády záujem a vďaka spolupráci s mestskými časťami budú môcť aj občania vidieť, že ľudia bez domova chcú pracovať a majú záujem o prostredie, v ktorom žijú.“

Začnú dnes

Mesačne by mali ľudia bez domova v Dúbravke odpracovať zhruba štyristo hodín. Prácu im bude podľa aktuálnych potrieb a počasia prideľovať mestská časť.

Klienti nocľahárne začnú v utorok 10. mája čistením obrubníkov od ulice Štepná v starej Dúbravke smerom k Základnej a Materskej škole Pri kríži.

Za hodinu práce každého klienta dostane Depaul Slovensko štyri eurá. Z nich má človek bez domova zabezpečené celotýždenné ubytovanie v nocľahárni, cestovné náklady, oblečenie, príspevok na stravu, sociálne poradenstvo a ďalšie výdavky potrebné na riešenie svojej situácie.

V Bratislave žije viac než 5000 ľudí bez domova. Takéto spolupráce sú súčasťou projektu integrácie ľudí bez domova, v ktorom sa využíva pracovná terapia na vytvorenie pracovných príležitostí pre ľudí bez domova, získanie pracovných zručností a zvýšenie šancí na ich opätovné zaradenie do spoločnosti.

(byt), foto: TASR