Stáť pred dverami škôlok vraj nemá význam...

n 5.5.2016 14:30 - Bratislava II

Odštartoval zápis do škôlok. Rodičia môžu prihlásiť svoje dieťa do 16. mája v škôlkach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Ružinov. Státie od skorých ranných hodín pred dverami škôlky ale nemá význam. 

Poradie, v akom príde prihláška do škôlky, nie je rozhodujúce.

Podmienky prijatia

Kritéria na prijatie do materskej školy sú: dieťa vo veku 3 až 6 rokov spôsobilé podľa pediatra navštevovať materskú školu, vypestované základné hygienické návyky.

Medzi kritériá patrí aj ovládanie základných samoobslužných činností, teda aby dieťa už nenosilo plienky, nepoužívalo fľašu, cumlík, vedelo sa samostatne najesť lyžicou, napiť z pohára a použiť WC.

Uvoľnia asi 560 miest

V súčasnosti navštevuje škôlky, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Ružinov viac ako 2 100 detí. Predpokladaný počet miest, ktoré sa v nich uvoľnia po výsledkoch zápisu do základných škôl, je 560. Toto číslo, sa ale ešte môže znížiť, na základe odkladov školskej dochádzky.

„Už niekoľko rokov sa snažíme rozširovať kapacity našich škôlok, lebo je po nich veľký dopyt. Každý rok sa nám hlási viac detí, ako môžeme prijať. Za posledné roky sme pritom navýšili kapacity našich materských škôl približne o 200 miest,“ uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár.

Prerábajú práčovne

Nové miesta tak už vznikli napríklad aj prerobením bývalých práčovní či iných nevyužívaných priestorov v škôlkach na nové triedy. Ružinov tiež pred takmer rokom prerobil priestory nad školskou jedálňou na Vietnamskej na dve nové triedy pre škôlkarov a to vďaka dotácii z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

(byt), foto: Jozef Bytčánek