Dotáciu žiada 81 subjektov

n 7.5.2016 8:00 - Piešťany

Mesto môže v tomto roku poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom dotácie vo výške viac ako 111-tisíc eur. O peniaze na podporu aktivít v ôsmich oblastiach sa uchádzajú desiatky subjektov – športovci, školy, ale aj občianske združenia.

Mesto dotácie poskytne v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií. Jednotlivé subjekty mohli svoje projekty radným doručiť do 21. apríla.

Z 81 žiadateľov nesplnili podmienky len štyria. Komu nakoniec peniaze poputujú, záleží na primátorovi aj poslancoch. Dotácie do 1 000 eur schvaľuje hlava mesta, dotácie nad túto sumu zasa zastupiteľstvo. Žiadatelia sa mohli o dotácie uchádzať vo viacerých oblastiach.

Peniaze sú už vyčlenené

Na aktivity v oblasti telovýchovy, športu a rekreácie bolo v rozpočte mesta vyčlenených 15-tisíc eur, na aktivity v oblasti záujmovej umeleckej činnosti a kultúrne aktivity zasa suma 29 651 eur.

Na zdravotníctvo, podporu a ochranu zdravia by malo ísť 6 640 eur a rovnaká suma aj na rozvoj školstva a vzdelávania a na aktivity v oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja.

Na charitu, humanitárnu a sociálnu oblasť rozpočet počíta so sumou 10-tisíc eur. Na aktivity v oblasti špecifických podnikateľských a zamestnaneckých aktivít bolo vyčlenených 35-tisíc eur. Najmenej sa „ušlo“ podpore aktivít v oblasti ekológie a environmentalistiky – len 1 700 eur.

O tom, či boli jednotliví žiadatelia úspešní a v akej výške dotáciu získajú, sa dozvedia na rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. mája.

Text a foto: (eb)