Deň narcisov bol v našom meste úspešný

n 1.5.2016 8:00 - Piešťany

Slovensko sa znova odelo do žltej farby. Už po dvadsiaty raz sa uskutočnila jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine s názvom Deň narcisov. Každý, kto si 15. apríla pripol na svoj odev malý žltý kvet, týmto gestom vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

Do zbierky bolo v kúpeľnom meste zapojených 180 dobrovoľníkov, medzi ktorými nechýbali ani študenti a skauti. „Šestnásti študenti pomáhali vo vlastných školách, po desať študentov z elektrotechnickej školy a Gymnázia Pierra de Coubertina a jedenásť skautov pomáhalo v základných školách.

Mnohí z nich sprevádzali členov a sympatizantov našej pobočky v meste a aj na desiatich pevných stanovištiach v obchodných domoch a v hlavnom stánku na Námestí slobody,“ informovala predsedníčka piešťanskej pobočky Ligy proti rakovine Mária Šišková.

Rozdali 16 000 narcisov

Dobrovoľníci zavítali aj do okolitých obcí. Spolu rozdali až 16-tisíc narcisov. „Vyšlo nám krásne počasie a ľudia boli ústretoví, milí a štedrí. Deň narcisov vyniesol v našom regióne viac ako 21-tisíc eur,“ doplnila M. Šišková. Vyzbierané peniaze budú použité na výskum liečby onkologických ochorení aj na podporu zdravotníckych zariadení.

Text a foto: (eb)