Diela Maliara vernosti sú vystavené v múzeu

n 4.5.2016 11:00 - Nové Zámky

Výtvarný umelec a pedagóg Ľudovít Simonyi sa narodil v roku 1904 v Chorvaticiach, ako druhé spomedzi 12 detí. Výtvarnému umeniu – kresleniu  sa venoval od detstva. Svoje vedomosti obohatil na štúdiách v Ostrihome.

Po absolvovaní maturitnej skúšky študoval architektúru na nemeckej Vysokej škole technickej v Prahe. Po smrti otca prerušil štúdium, v roku 1926 nastúpil na vojenskú službu a od januára 1929 bol zamestnaný ako pomocný učiteľ vo Vinici, neskôr bol premiestnený do Nesvád.

Počas druhej svetovej vojny pôsobil v Dvoroch nad Žitavou, ako dôstojník v zálohe bol viackrát povolaný na vojenskú službu. Počas vojny sa oženil a od roku 1950 pôsobil ako učiteľ v Strekove. Popri zamestnaní si doplnil pedagogické vzdelanie a získal diplom z výtvarného umenia. V rokoch 1960 − 1965 učil na Katedre výtvarnej výchovy pedagogického inštitútu v Nitre.

Bydlisko minulosti

Výstava podáva prierez tvorbou akademického maliara Ľudovíta Simonyiho, ktorý väčšinu svojho mimoriadne a všestranne tvorivého života prežil na území okresu Nové Zámky. Môžeme ju vnímať aj ako zaujímavý výlet do minulosti, ktorý ponúka priestor na nostalgiu alebo porovnanie súčasného obrazu bydliska s jeho podobou spred niekoľkých desaťročí.

Vo vitrínach sa objavia malebné zákutia z Tvrdošoviec, Dvorov nad Žitavou, zo Strekova, Štúrova, z Malej nad Hronom, Dubníka, z Kamenice nad Hronom, v podobe, v akej ich poznali naši predkovia v 40-tych až 70-tych rokoch minulého storočia.

Kto je na obrazoch?

Ľudovít Simonyi s obľubou zachytával vo svojich dielach aj obyvateľov týchto obcí a svojich žiakov. Na jeho akryloch a olejomaľbách debatujú pri pive, či čakajú na vlak, alebo tvrdo pracujú. Z týchto malieb sála atmosféra zachytenej chvíle.

Portréty žiakov chvália autorove kresličské zručnosti a zároveň dajú tušiť povahové vlastnosti zobrazených detí. Vzhľadom na dátumy ich vzniku sa tieto portréty postupne stávajú aj historickými dokumentmi. Poskytujú aj možnosť zahrávania sa s myšlienkou identifikácie vyobrazených osôb.

Čestný občan

Návštevník uvidí aj niekoľko osobných predmetov, dokumentov a fotografií, ktoré svedčia o pohnutom živote tohto maliara a o tom, čo považoval za najdôležitejšie vo svojom živote: vzdelávanie vidieckeho ľudu, výtvarné umenie, vieru a česť.

Výstava nám sprostredkuje informácie o zanietenom vysokoškolskom pedagógovi, riaditeľovi, organizátorovi kultúrneho života v obci, zakladateľovi a vedúcom výtvarného oddelenia ZUŠ, ako aj spoluzakladateľovi galérie a výtvarného spolku v Štúrove. O človekovi, ktorého životná dráha a dielo boli ocenené titulom čestného občana Tvrdošoviec, Dvorov nad Žitavou, a Šiah, ako aj cenou Pro urbe mesta Štúrovo.

Text a foto: (hr)