Faleristika je pre každého

n 20.4.2016 14:53 - Rožňava

V rámci múzejno-pedagogickej hodiny k výstave Faleristika pre každého sa konala v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave komentovaná prehliadka výstavy so zaujímavou prezentáciou. Výstava vznikla v spolupráci so Slovenskou faleristickou spoločnosťou.

Počas prvého dňa previedla výstavou žiakov osemročného gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave jej kurátorka Petronela Bodnárova. Žiaci sa dozvedeli o faleristike ako pomocnej historickej vede, ktorá sa zaoberá viditeľne nosenými vyznamenaniami, ich históriou, spôsobom udeľovania či nosenia.

Zaujali ich nielen samotné vyznamenania, ale najmä originálne krabičky, v ktorých sú uložené a udeľovacie dekréty napísané novogotickým ozdobným písmom. Najväčšia pozornosť však bola venovaná dobovým fotografiám Rožňavy z roku 1938 a vojenským preukazom a knižkám, ktoré boli jedinou ozajstnou legitimáciou vojaka základnej vojenskej služby.

Najviac obdivované boli Plakety profesora MUDr. Jana Janského ako ocenenie odovzdávané bezpríspevkovým darcom krvi.

Fotografie z 1. svetovej vojny

Po prezretí výstavy nasledovala prezentácia, pomocou ktorej ich kurátorka previedla zaujímavými zbierkami uloženými vo fonde histórie Baníckeho múzea v Rožňave. Z prezentácie pútali pozornosť historické fotografie s rôznymi témami a zemepisné pohľadnice.

Návštevníkov zaujali najmä z obdobia prvej svetovej vojny, na ktorých sú reálne zachytené udalosti z frontu a vojaci pri najbežnejších činnostiach. Zaujímavosťou bola cestovná legitimácia Uhorských kráľovských železníc a preukážka totožnosti. Vďaka dobovým fotografiám, bankovým šekom, či pokynom Konzulátu USA pre žiadateľov o víza bolo žiakom priblížené vysťahovalectvo na začiatku 20. storočia.

Prezentácia radov a tried

V piatok, 15. apríla 2016, bola pre študentov gymnázia po komentovanej prehliadke výstavy pripravená prezentácia s názvom Vyznamenania, rády a dekorácie v zbierkach SNM – Múzeum Betliar.

Odbornou prezentáciou uviedla študentov do problematiky vedúca Oddelenia histórie, zbierok a výstavnej činnosti SNM – Múzea Betliar Silvia Lörinčíková. Študentom tak priblížila jednotlivé vyznamenania rôznych radov a tried zachované v kaštieli Betliar.

Predstavila históriu rádov a radov, radovú symboliku, triedy jednotlivých radov a laické rytierske rády. Z nich zaujali pozornosť najmä dámske rády, dôvody ich udeľovania, ale predovšetkým členovia Andrássyovského rodu, ktorí boli dekorovaní. Z nižších foriem vyznamenaní študentom predstavila dekorácie z celej vtedajšej Európy, pričom nechýbali ani dekorácie z Osmanskej ríše, Ruska či Vatikánu, s ich detailným popisom.

(peb)