Vykopávky na Grulyavári finišujú

n 2.5.2016 14:41 - Rožňava

Pred niekoľkými dňami začali v obci Jovice pri Rožňave s predbežnými vykopávkami na mieste zvanom „Grulyavár“ (Zemiakový hrad, grulya – grule – zemiaky, vár − hrad). „Grulyavár“ bol letným sídlom jovického rodáka Andreasa Cházára, ku ktorému sa viaže založenie prvej hlucho-nemej školy v Maďarskom kráľovstve.

Práve on udomácnil zemiaky v tomto kraji. Na mieste vykopávok sa pravdepodobne nachádzal jeho letohrádok, sklad zemiakov a rybníček. Už dávnejšie v minulosti sa jovičania a členovia miestneho združenia snažili odhaliť, obnoviť a tým aj zachrániť túto pozostalosť po najslávnejšom jovickom rodákovi.

Vykopávky začali v apríli

Miesto vykopávok je stále vedené ako orná pôda a patrí pod pozemkový fond. V súčasnosti ju obhospodarujú Lesy SR a tiež spadá pod ochranné pásmo. Ako nás informovali členovia združenia, vybavovanie rôznych povolení potrebných pre uskutočnenie sondážneho výskumu sa začalo už minulý rok v júli.

Samotné vykopávky začali 11. apríla a finišujú práve v týchto dňoch. Realizuje ich košická archeologická firma, ktorá disponuje všetkými oprávneniami a licenciami pre archeologické výskumy, ako nám uviedol vedúci odborný pracovník Peter Šimčík.

Zrealizovali šesť sond

Päť z nich zachytili pozostatky muriva celého komplexu a v šiestej objavili hrobku Andreasa Cházára. Týmito sondami sa reálne zmapoval terén „Grulyaváru“. Ako jedinú pomoc pri tom podávalo druhé vojenské mapovanie, kde sa zachoval pôdorys tohto komplexu. Výskum preukázal, že steny budov boli kombináciou tehly a kameňa, ale strešná krytina zatiaľ ostáva nezistená.

Odhalili murivo a pivnice

Sondy 1 až 5 odhalili murivo hrubé až 2 m, ktoré je zložené z lícneho muriva a jadra, čo je dosť nezvyčajné na 18. storočie, keď sa predpokladá vznik tejto stavby. Vo väčšine prípadov sa však jedná len o tzv. jadrovky o hrúbke 1 až 1,2 m.

Sonda 2 odhalila aj interiérovú omietku a andezitové podlažie, tzv. sterilný terén. Predbežný výskum a mapovanie preukázalo, že sa tu nachádzalo obdĺžnikové nádvorie, na ktorom boli umiestnené pivnice (sklady) na zemiaky, čo potvrdzujú ešte aj teraz viditeľné priehlbiny v teréne.

Medzi sondami 4 a 5 sa pravdepodobne nachádzala vstupná brána, ku ktorej viedla vydláždená prístupová cesta. Z ostatných nálezov prevládajú pozostatky stolovej keramiky. Zaujímavosťou je i objav jednej fajočky.

Na pláne je riadny výskum

Po vykonaní predbežných archeologických výskumov sa, na základe dohody s ochranármi, celý terén upraví do pôvodného stavu. Predseda združenia Tibor Zagiba prezradil, že v budúcnosti by radi získali ďalšie finančné prostriedky pre riadny archeologický výskum, ktorý by odkryl celý komplex „Grulyaváru“. Ten by sa mohol do určitej miery zrenovovať a ako kultúrna pamiatka slúžiť pre návštevy turistov.

Text a foto: (mk)