Noví čestní občania – in memoriam

n 4.5.2016 14:40 - Piešťany

Rady čestných občanov sa už čoskoro rozšíria o dvoch nových členov. Na aprílovom mestskom zastupiteľstve poslanci rozhodli o tom, že čestné občianstvo mesta Piešťany získajú in memoriam pplk. Vojtech Ábel a Ladislav Bačík.

Čestné občianstvo mesta Piešťany môže mestské zastupiteľstvo udeliť osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

Čestné občianstvo bolo doteraz udelené 23 osobnostiam. Sú medzi nimi napríklad Ladislav Novomeský, Eugen Suchoň, Ľudovít Winter (in memoriam), ale aj Martina Moravcová, či Juraj Slezáček a Dušan Dušek.

Podplukovník Vojtech Ábel

Pochádzal z rodiny, ktorá tu mala dávny pôvod. Vynikol už v období 1. Československej republiky ako dôstojník – technický špecialista technickej zbrojnej služby československej armády. Po vzniku Slovenského štátu – neskoršej Slovenskej republiky pracoval na Ministerstve národnej obrany.

Najdôležitejším a najvýznamnejším obdobím v jeho živote je zapojenie sa do prípravy Slovenského národného povstania (materiálna a technická príprava – organizácia presunu technického materiálu a pohonných hmôt do centra povstania Banskej Bystrice) a jeho účasť v povstaní.

Boli to kontakty s Dr. Vavrom Šrobárom, jeho pôsobenie v centre povstania, pôsobenie na pozícii prednostu automobilovej služby Vojenskej obrannej oblasti 1. Po porážke povstania sa zúčastnil ústupu do hôr, bol zajatý Nemcami, no podarilo sa mu ujsť.

Na základe udania bol zatknutý v Piešťanoch príslušníkmi Hlinkovej gardy. Po odovzdaní polícii a neľudských výsluchoch bol uväznený v koncentračnom tábore v Mauthausene, kde bol začiatkom apríla 1945 popravený.

V Piešťanoch je po ňom pomenovaná ulica. V tomto roku si pripomenieme 105. výročie jeho narodenia. Čestné občianstvo mesta Piešťany mu bude udelené in memoriam za odvahu, statočnosť a nasadenie vlastného života pri Slovenskom národnom povstaní.

Ladislav Bačík

V plávaní reprezentoval naše mesto aj krajinu na dvoch olympijských hrách v Helsinkách (1952) a v Melbourne (1956), v disciplíne 100 m znak, ale aj na Majstrovstvách Európy v Budapešti a Turíne. Jeho výborné výkony ocenili aj športoví novinári, ktorí ho v roku 1955 vyhlásili za najlepšieho športovca Slovenska.

V roku 1957 bol Ladislav Bačík ocenený titulom Zaslúžilý majster športu. Okrem plávania sa venoval aj vodnému pólu, v ktorom bol jednotkou v Československu a patril medzi najobávanejších strelcov v lige i reprezentácii. Na Majstrovstvách Európy v Utrechte bol so štrnástimi gólmi druhým najlepším strelcom.

Zásluhou Ladislava Bačíka mesto Piešťany získalo Majstrovský titul ČSSR v roku 1965. Svoju vodnopólovú kariéru ukončil ako 44-ročný a pokračoval ako plavecký a vodnopólový tréner, ktorý vychoval množstvo úspešných plavcov a pólistov v Piešťanoch.

V rámci ankety Športovec roka 2013 získal Ladislav Bačík ocenenie ako najlepší tréner. Čestné občianstvo mesta Piešťany mu bude udelené in memoriam za šírenie dobrého mena mesta Piešťany vo svete.

Text a foto: (eb)