Rádioaktívny pozdrav v Galante- v zbernom dvore sa ocitlo rádium

n 29.4.2016 17:44 - Galanta

Rádioaktivita patrí k tým hrozbám, ktoré na prvý pohľad nevidíme, no ak sa jej hodnoty prekročia, určite jej pôsobenie pocítime. Prednedávnom sa stala hrozbou aj v Galante.

Radiácia v zberných surovinách

Polícia prijala 28. apríla 2016 oznámenie, od pracovníka zberných surovín v Galante, že tu bolo zistené uloženie rádioaktívnej látky. Rádioaktivitu zaznamenali až pri vývoze odpadu. Ako to za Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trnave uviedla Mária Linkešová: „Pri vývoze odpadu signalizovala detekčná brána rádioaktívnu látku.“

Pracovníci zberných surovín látku izolovali, aby tak aspoň čiastočne zamedzili šírenie rádioaktivity do ovzdušia,  a upovedomili príslušné orgány. To, čo sa spočiatku javilo ako makadam či asfalt, bolo v skutočnosti rádium 226 s dávkovým príkonom 76,2 µSV/hod. Jeho polčas rozpadu je 1602 rokov.

Aký môžu mať tieto hodnoty vplyv na zdravie?

Vo všeobecnosti je táto látka nebezpečná pri vysokých dávkach, kedy prispieva k vzniku rakoviny. Šíry sa najmä vzduchom, teda sa do tela človeka môže dostať aj vdychovaním. Pri prekročení hodnôt môžu nej vystavené osoby pociťovať nevoľnosť, bolesti hlavy a končatín.

76,2 µSV/hod-  je to málo či veľa? V rámci seminára „30 rokov od jadrovej havárie JE Černobyľ“, zorganizovanom v Jaslovských Bohuniciach v rámci pripomienky tohto výročia Občianskou informačnou komisiou Bohunice, odzneli mnohé zaujímavé fakty a merania, ktoré nám môžu mieru rizika poškodenia zdravia touto dávkou radiácie priblížiť.

Treba vyhľadať lekára?

Žiarenie s dávkovým príkonom 76,2 µSV/hod  (mikrosievertov) zodpovedá 0,0762 mSV (milisieverta). Pre prípadné poškodenie buniek (resp. zmenu) je potrebné žiarenie až o hodnote 250 mSV. Hygienik v súvislosti s ochranou verejnosti pred radiáciou začína konať opatrenia až pri hodnotách 5 mSV v prostredí.

Pre porovnanie, pri meraniach realizovaných v súvislosti s černobyľskou haváriou boli v rámci populácie namerané hodnoty v rozmedzí 0,223 mSV (u dospelých) až 0,364 mSV (u detí), čo zodpovedalo dávkam, ktoré môžeme bežne získať z prírodného prostredia. Preto v tej dobe nebolo potrebné verejnosť pred touto dávkou radiáciou chrániť.

O radiácii v prostredí všetko nevieme

Slovensko sa totiž v rámci prírodnej radiácie  môže pochváliť pomerne vysokými hodnotami (väčšina jeho územia je na hornej hranici). Môže za to prirodzene vysoká výskyt radónu v podloží a  prírodné danosti celkovo.

Vyššie hodnoty radiácie sú Slovenským hydrometeorologickým ústavom občas zaznamenávané aj dnes a to v čase, kedy dochádza po dlhšom období sucha k výrazným zrážkam. Ide pritom o prirodzený jav, ktorý na zdravie jedincov nemá významný vplyv.

S radiáciou sa však môžeme stretnúť aj pri návšteve lekára (pri vyšetrení röntgenom či pri CT vyšetrení, pri ktorom je hodnota žiarenia 8x vyššia ako z bežného prostredia). Pri cestovaní lietadlom nevedomky získame dávky radiácie v rozmedzí od 0,0025 do 0,01 mSV v závislosti od letovej hladiny (čím vyššie letíme, tým je prirodzená radiácia z prostredia vyššia).

Polícia po páchateľovi pátra

Podľa slov Márie Linkešovej, je už dnes rádioaktívna látka v rukách spoločnosti oprávnenej na likvidáciu rádioaktívnych látok a polícia vo veci začala trestné stíhanie. Ako sa rádium dostalo do zberného dvora, a tiež do rúk páchateľa, je zatiaľ predmetom vyšetrovania.

Pri dokázaní viny páchateľovi hrozí za držanie rádioaktívnych látok trest na odňtatia slobody vo výmere 1 až 5 rokov.

 

Text: Adriána Kondlová