Delegácia z Rachova na medzinárodnej konferencii

n 25.4.2016 11:23 - Svidník

Naše mesto navštívil 8. a 9. apríla primátor mesta Rachov Viktor Medveď s poslancami tamojšieho zastupiteľstva. Zúčastnili sa Medzinárodnej konferencie pri príležitosti 60. výročia založenia Múzea ukrajinskej kultúry (MUK) vo Svidníku.

Prijatia na mestskom úrade sa zúčastnili aj prednosta MsÚ Vladimír Šandala, vedúca odboru ŠKŠaM Viera Dercová a aj poslanci nášho mestského zastupiteľstva. Primátori i poslanci oboch miest si vymieňali skúsenosti z vedenia samosprávy a diskutovali o možnostiach spolupráce. Rachovská delegácia sa intenzívne zaujímala o možnosti čerpania financií z projektov EÚ a o spoluprácu so Svidníkom.

Záujem o mnohé oblasti

Ukrajinskú návštevu zaujímalo fungovanie tepelného a odpadového hospodárstva vo Svidníku, zaujímali sa o prácu poslancov v našom meste, o financovanie športu i podporu malých fariem na Slovensku a ďalšie oblasti. Spôsoby zapojenia sa do projektov na podporu turizmu priateľom z partnerského mesta Rachov predstavil Miron Mikita, riaditeľ RRA Svidník. Rachovská delegácia mala v priebehu dvojdňovej návštevy možnosť spoznať naše mesto, ale aj okolie a pozvali naše vedenie mesta na návštevu do mesta Rachov.

Text a foto: (tch)