Návšteva zo Strzyzowa

n 21.4.2016 11:14 - Svidník

Primátor nášho partnerského mesta Strzyzow Mariusz Kawa navštívil 19. 4. 2016 Svidník so záujmom o novú spoluprácu. Seniori z tohto malého mesta prídu do Svidníka 29. 5. 2016 počas Rusínskeho festivalu.

Následne vycestuje 50 našich seniorov a navštívi Strzyzow v júli počas Dní mesta Strzyzow. Poľským seniorom chceme ukázať počas ich návštevy krásy Svidníka, sociálne zariadenia v meste i kultúrny program Rusínskeho festivalu. Mesto Strzyzow je od nás vzdialené 90 km a má skoro 9-tisíc obyvateľov. Nachádza sa na ceste Krosno, Jaslo, Rzeszow, čo je ideálny priestor na strávenie poznávacej dovolenky.

Medzinárodná spolupráca

Svidník uzavrel od roku 2005 medzinárodnú spoluprácu o partnerstve s týmto historickým poľským mestom na princípoch rovnosti a vzájomného rešpektovania sa. Obe mestá sa podujali na spoluprácu v oblastiach ochrany životného prostredia, v oblasti kultúry, vzdelávania, cestovného ruchu a v ďalších spoločenských odvetviach.

Text a foto: (tch)