Prípravy Akčného plánu započali

n 18.4.2016 11:04 - Svidník

V nadväznosti na stretnutie na Ministerstve financií SR v Bratislave sa v utorok, 12. apríla v Prešove uskutočnila Konferencia k rozvoju menej rozvinutých okresov za účasti predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Petra Chudíka.

Primátori miest Svidník, Sabinov, Vranov nad Topľou a Kežmarok predstavovali svoje priority pri prípravách Akčného plánu a potreby jednotlivých miest. Konferenciu viedol Antón Marcinčin z Ministerstva financií SR, ktorý hovoril o prínose zákona 336/2015 a možnosti realizácie v praxi.

Financovanie aktivít

Následne sa, 13. apríla, uskutočnilo pracovné stretnutie v zasadačke MsÚ Svidník za účasti Regionálneho manažéra agentúry SARIO Mareka Ungradyho, predstaviteľov mesta a okresu Svidník a miestnych podnikateľov. Cieľom tohto stretnutia bolo podrobné vysvetlenie zákona o financovaní miestnych aktivít a zahájiť spoluprácu s podnikateľmi v okrese Svidník na vypracovaní Akčného plánu.

Text a foto: (tch)