Sväté misie opäť v meste

n 22.4.2016 18:22 - Svidník

V meste Svidník sa počas tohto týždňa konajú sväté misie (duchovné cvičenia pre celú farnosť), ktoré sa k nám vrátili po 12 rokoch. Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho vo Svidníku privítala pátrov Redemptoristov z Podolínca, ktorí misie vedú.

Ústrednou postavou je páter Michal Zamkovský, osobnosť cirkevného sveta, ktorá je jedným z mimoriadnych misionárov milosrdenstva, ktorým dal mandát sám pápež František. Pri príležitosti Svätých misií v meste Svidník prijal 18. apríla primátor mesta Svidník Ján Holodňák otca Petra Marčáka, pátra Michala Zamkovského a pátra Martina Macka v kancelárii primátora.

Počas rozhovoru vyzdvihol primátor mesta Svidník výnimočnú a veľmi dobrú spoluprácu so všetkými cirkvami v meste a záujem o spolupráci mesta a cirkvi.

Jeden z tisícky

Zaujímavosťou zo života pátra Zamkovského je, že na Popolcovú stredu počas svätej omše v Bazilike sv. Petra pápež František vyslal do sveta viac ako tisíc misionárov milosrdenstva. Medzi 1 142 kňazmi z piatich kontinentov je aj náš páter z Podolínca. Primátor Holodňák oboznámil hostí s históriou mesta, so súčasným vývojom mesta a plánmi do budúcna. Duchovní otcovia dostali na pamiatku knihu o meste Svidník.

Text a foto: (tch)