Výnimočný úspech v projekte

n 27.4.2016 18:00 - Svidník

Spoločnosť Volkswagen Slovakia vyhlásila grantový projekt s názvom Bezpečne na cestách. Do výzvy sa zapojilo 154 subjektov z celého Slovenska. Mnohé zaslané projekty boli kvalitné a veľmi zaujímavé, preto mala Komisia veľmi ťažkú úlohu rozhodnúť.

Po náročnom rozhodovaní bolo vybraných 20 projektov od subjektov zo všetkých krajov Slovenska, ktoré Nadácia podporí v celkovej sume 50 003,60 eur. V Prešovskom kraji uspeli len dva projekty a práve jedným z nich je dopravné ihrisko Semafor, nie je fór! z našej Materskej školy na Ul. gen. Svobodu v hodnote 3 000 eur.

Celoročné dopravné ihrisko

MŠ gen. Svobodu má 5 tried so 110 deťmi a plochu školského dvora, ktorú by chcela v rámci projektu zaujímavo využiť. V areáli materskej školy bude vybudované dopravné ihrisko na celoročné využitie. Vytvorí sa prostredie na vzdelávanie dopravnej výchovy pre každé dieťa a mladé rodiny bez výnimky.

Detí sa budú môcť naučiť využívať svetelnú signalizáciu vo vzdelávacích aktivitách s dôrazom na pravo-ľavú orientáciu. Budú sa hravo učiť zásady bezpečnosti cestnej premávky v roli chodca, kolobežkára, cyklistu, spolujazdca a budúceho vodiča.

Poznanie zážitkom

Realizácia projektu prinesie vyznačené cesty okolo budovy školy, prechody pre chodcov, detské semafory, makety značiek, kolobežky, prilby, odrážadlá a tiež trojkolky. Deti od 2 rokov sa budú hravo učiť o význame značiek a semaforu, budú sa orientovať v pravidlách cestnej premávky, správne reagovať na svetelnú signalizáciu.

Naše deti vo Svidníku budú mať možnosť získať psychomotorické zručnosti v dopravnej výchove zážitkovou formou. Projektom s Volkswagenom sa podarí vytvoriť vozový park − kolobežky, autá, odražadla. Materská škola tiež nadobudne základnú ochranu pri jazde – prilby i reflexné vesty.

Predchádzanie nehodám

Dopravného ihrisko a výchova k bezpečnosti v cestnej premávke má pozitívnu motiváciu k predchádzaniu nebezpečným situáciám na cestách. Priorita materskej školy je podporovať dopravné aktivity aj smerom k rodičom.

V meste Svidník zatiaľ nie je semafor a tak deti nemajú možnosť sa prirodzene naučiť reagovať na svetelnú signalizáciu. Cez Nadáciu Volkswagen Slovakia pripraví škola deti na zodpovednejší život vytvorením podmienok výučby. Materská škôlka išla do projektu s krásnym mottom:  Vidieť a byť videný.

V škole chcú podporiť záujem o dopravnú výchovu a mimoškolské aktivity. Pripravované akcie budú určené pre deti od 2 do 6 rokov počas výchovno-vzdelávacieho procesu, deti zo sídliska v letných aktivitách, deti predškolského veku z MŠ v meste, mladé rodiny.

Gratulujeme!

Za každým úspechom treba hľadať zanietených a odhodlaných ľudí. Takýto tím sa spojil pre krásnu vec v Materskej škole gen. Svobodu. Celému kolektívu na čele s riaditeľkou Annou Kurečkovou gratulujeme k úspechu a želáme príjemný priebeh realizácie dopravného ihriska. Veríme, že úspešných projektov v našom meste bude stále viac a každý ďalší bude dôkazom toho, že aj v malom meste sa dajú uskutočniť veľké plány.

(tch)