Primátorka úradovala na sídliskách

n 17.4.2016 8:06 - Humenné

Primátorka Jana Vaľová vymenila v utorok, 12. apríla 2016, úradovanie na úrade za humenské sídliská. Na piatich naplánovaných a medializovaných zastávkach, čakali obyvatelia mesta, ktorí mali pripravené rôzne otázky, podnety a návrhy.

Podnety občanov si vypočuli tiež zástupcovia Mestského úradu z Referátu sociálnych vecí a bývania, Odboru dopravy, životného prostredia a mestskej zelene a z Referátu výstavby a ŠFRB a mestských organizácií, teda pracovníci Mestskej polície, Technických služieb a Správy rekreačných a športových zariadení mesta Humenné, ktorí budú priebežne tieto pripomienky riešiť.

Od Komenského po Sovietskych hrdinov

Úradovanie sa začalo v popoludňajších hodinách pri novom bytovom dome na Komenského ulici. Neskôr sa pracovníci Mestského úradu, na čele s primátorkou presunuli na Sídlisko I., ďalej do Parku Jednotka pred Hotel Karpatia a pokračovali smerom na Mierovú ulicu.

Zastavili sa aj pri Migračnom úrade a svoje úradovanie ukončili na križovatke ulíc Domašanská a Sovietskych hrdinov nad areálom PPaC. Nedostatok parkovacích miest bol najčastejšou pripomienkou obyvateľov. Podľa primátorky Jany Vaľovej boli občania dokonca naklonení jej návrhu vytvorenia rezidenčných parkovacích miest.

Často zazneli aj žiadosti o opravy ciest a chodníkov, čo je jednou z plánovaných investícií, ktorú začne Mesto v blízkej budúcnosti riešiť. Okrem toho obyvatelia mesta žiadali o doplnenie komponentov na detské ihriská, či výstavbu úplne nových ihrísk.

Revitalizácia sídlisk

K pasportizácii ciest a miestnych komunikácií a následne k celkovej revitalizácii jednotlivých sídlisk, bude Mesto pristupovať postupne. Primátorka má ešte v pláne takto navštíviť aj ďalšie sídliská, a to, Sídlisko II, Sídlisko IIA, Dubník, Gaštanovú ulicu a mnohé ďalšie lokality.

Zatiaľ však Mesto Humenné vyzýva občanov k pripomienkovaniu revitalizácie sídlisk. To znamená, že každý občan môže svoje návrhy a podnety zaslať do 30. mája na Odbor dopravy, životného prostredia a mestskej zelene.

Následne budú tieto návrhy a podnety prerokované zástupcom primátorky, Andrejom Semancom, s bytovými dôverníkmi za každý príslušný bytový dom ako aj s kompetentnými pracovníkmi Mestského úradu Humenné.

Text a foto: (eh)