V meste pribudnú nové kamery

n 29.4.2016 8:59 - Humenné

V roku 2013 mesto Humenné uspelo v projekte Bezpečne v meste Humenné, v rámci ktorého mohlo zmodernizovať kamerový systém v meste. Tento projekt, ktorý z časti dotovala aj Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, v sume 11 000 eur, pozostával z kúpi a montáže deviatich kamier a zmodernizovania technického zariadenia Mestskej polície.

Ako prvé boli inštalované kamery do zrekonštruovaného podchodu pri železničnej stanici. Táto dodávka a montáž kamier ukrojila mestu z rozpočtu takmer 21 000 eur. Výsledok však stojí za to. Chodci prechádzajúci týmto podchodom, sa už nemusia obávať ani vo večerných hodinách.

Kamerovým systémom totiž monitoruje Mestská polícia vybrané lokality na území mesta 24 hodín denne. Moderný kamerový systém pomáha odhaľovať páchanie priestupkov a trestných činov, a tiež prispieva k zníženiu kriminality páchanej verejnosťou v meste, vandalizmu a znečisťovaniu verejných priestranstiev, kde je tento systém inštalovaný. Navyše tento systém kamier zjednodušuje jednoznačnú identifikáciu páchateľa a pôsobí tak preventívne proti kriminalite.

Kamery na MsKS a v parku

Radnica dala začiatkom minulého roka umiestniť ďalšie tri nové kamery na budovu Detskej polikliniky, kde monitorujú priestor pred a za budovou. Tri kamery sa nachádzajú aj na budove Mestského kultúrneho strediska, odkiaľ monitorujú Gorkého ulicu, námestie pred MsKS a časť parku medzi kaštieľom a humenským amfiteátrom.

Na rozšírenie tohto kamerového systému dostalo Humenné opäť financie z Úradu vlády Slovenskej republiky, z rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky, a to vo výške 11 500 eur. Najnovšie sú kamery umiestnené aj v revitalizovanom Parku Jednotka na Sídlisku I.

Okrem toho, päť statických a štyri otočné kamery monitorujú celú pešiu zónu a Južné námestie. Jedna kamera je umiestnená na budove Jednoty, štyri pri Fontáne lásky a jedna na budove pošty. Južné námestie monitorujú dve kamery a jedna kamera sníma priestor medzi pešou zónou a Južným námestím, vrátane železničného priecestia.

Rozšírenie kamerového systému

Na sklonku minulého roku podalo mesto Humenné opäť žiadosť o získanie dotácie na základe vyhlásenej výzvy Ministerstva vnútra SR, v oblasti prevencie kriminality. Začiatkom marca tohto roku, bolo mestu Humenné oznámené, že Komisia na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality, zriadená MV SR, schválila dotáciu vo výške 20 000 eur, na realizáciu projektu Kamerový systém mesta Humenné – rozšírenie.

Mesto sa bude spolupodieľať na realizácii projektu sumou 5 000 eur. Cieľom projektu je rozšíriť a modernizovať existujúci kamerový systém na území mesta. Celkovo sa plánuje inštalovať 16 nových kamier na vytipovaných miestach, ako napríklad pešia zóna na Námestí slobody, železničná a autobusová stanica, parkovisko pri Okresnom súde na Sídl. III, Sídl. Pod Sokolejom a Sídl. II A.

Lepší prehľad o dianí v meste

Súčasťou projektu bude aj dovybavenie dispečingu Mestskej polície. Už čoskoro mesto spustí proces verejného obstarávania na zhotoviteľa/dodávateľa rozšírenia kamerového systému. Samotný projekt by mal byť ukončený do konca roka 2016.

Obyvatelia mesta Humenné, tak môžu mať istotu neustáleho kontaktu s Mestskou políciou v rôznych lokalitách, a to aj v čase, keď sa tam fyzicky policajná hliadka nenachádza. Prostredníctvom kamerového systému totiž príslušný policajný dispečer zachytí väčší rozsah územia a prípadnú podozrivú činnosť, ktorú automaticky ohlási príslušníkom hliadky Mestskej polície.

Text a foto: (mia)