Pri kontajnerových stanovištiach je rušno

n 29.4.2016 16:00 - Snina

V auguste minulého roka sa v našom meste začali používať kontajnerové stanovištia, ktoré boli predmetom mnohých diskusií v tlači i na sociálnej sieti.

Jedni ich výstavbu schvaľovali, iní mali výhrady. Výstavbou týchto stanovíšť sa mal docieliť poriadok a čistota pri nakladaní s odpadmi.

Poškodené zámky na klietkach

Po úvodných problémoch, ktoré súviseli s ich umiestnením a neporiadkom vo vnútri i okolo klietok, si obyvatelia zvykli a postupne sa zlepšila aj čistota. Ale ešte stále to nie je tak, ako by to mohlo byť. Stále sa nájdu ľudia, ktorým nezáleží na čistote v meste a je im jedno, že neporiadok špatí okolie ich bytoviek.

Na druhej strane, sa však chceme poďakovať všetkým, ktorí si nakladanie s komunálnym odpadom i separáciu zobrali k srdcu a správajú sa zodpovedne. A hoci sa čistota na sídliskách zlepšila, v ostatnom čase sa vyskytol ďalší problém, ktorý trápi práve tých slušných a zodpovedných.

Vandali začali poškodzovať zámky na klietkach, čím bránia obyvateľom umiestňovať odpad do kontajnerov. Niekoľko prípadov zámerného poškodzovania zámkov už mestskí policajti odhalili a vinníkov potrestali.

Monitorovanie prebieha aj naďalej a vandali sa „môžu tešiť“ na spravodlivý trest. Každému usvedčenému páchateľovi bude uložená vysoká pokuta.

Nádoby na biologický odpad

Nedávno pribudli do stanovíšť nádoby na biologický odpad. Do týchto nádob patrí „klasický“ zelený odpad, napr. kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

Ale je ním aj ten „kuchynský odpad“, ktorým sú napr. šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky z orechov a pod.

V žiadnom prípade tam však nepatria igelitové vrecká alebo tašky či papierové detské plienky, uhynuté zvieratá (zdochliny), kamene a pod.

Apelujeme na všetkých, aby sa správali zodpovedne a začali nakladať s odpadom podľa všeobecne záväzného nariadenia, lebo poriadok, resp. neporiadok je iba našou vizitkou.

Poznámka:
V prípade poškodenia zámkov zabezpečí predseda spoločenstva vlastníkov bytov alebo domový dôverník  náhradnú FAB vložku, aby bolo možné aj naďalej kontajnerové stanovište otvárať centrálnym kľúčom.

Číslo FAB vložky je uvedené na originálnom kľúči a na samotnej FAB vložke, ktoré majú k dispozícii jednotliví predsedovia spoločenstiev vlastníkov bytov alebo domoví dôverníci.


Text: Eva Mihaliková, Foto: archív VPS Snina