Slovensko-poľská spolupráca v eurokarpatskom regióne

n 28.4.2016 16:00 - Snina

Cezhraničná spolupráca predstavuje aktivity zamerané na posilnenie a podporu susedských vzťahov obyvateľstva, ako aj inštitúcií na oboch stranách spoločnej hranice.

Cieľom takejto spolupráce je umožniť obyvateľom zlepšenie kvality života tým, že môžu samostatne rozvíjať kultúrne či spoločenské aktivity, spoznávať sa navzájom, vystúpiť z anonymity, samozrejme, pri vzájomnom rešpektovaní vnútorných podmienok a zahranično-politických orientácií štátov. 

Do značnej miery súvisí s celkovým rozvojom spolupráce a integrácie v Európe.

Cezhraničná spolupráca

V stredu, 13. apríla, bola v sninskom kaštieli podpísaná cezhraničná spolupráca medzi Mestským kultúrnym a osvetovým strediskom v Snine a Arborétom a Ústavom fyziografie v Bolestraszyciach v Poľsku. Zmluvu o partnerskej spolupráci podpísali riaditelia obidvoch inštitúcií Daniel Andráško a Narcyz Piórecky.

Na prvom spoločnom stretnutí sa, okrem spomínaných riaditeľov, zúčastnili i prednostka Mestského úradu v Snine Jana Rosičová, riaditeľ Hvezdárne v Humennom Igor Kudzej, odborný pracovník Arboréta Robert Żurawela a kurátorka kaštieľa Daniela Kapráľová.

Obidve inštitúcie sa venujú živej kultúre, umeniu, histórii i prírodným krásam, ktoré korešpondujú s cestovným ruchom.

 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: EUROROZPRÁVKY – Sninu bude v Bruseli reprezentovať Materská škola

 

Arborétum Bolestraszyce

Arborétum v Bolestraszyciach založil Jerzy Piorecky v roku 1975. Je nádherným veľkým komplexom niekoľko tisíc zachovaných rastlinných druhov, odrôd, foriem stromov a rastlín Karpát z oblasti Poľska, Ukrajiny a Slovenska.

Nachádza sa v bývalom kaštieli známeho Poľského maliara Piotra Michalowského, pre ktorého bolo arborétum inšpiračným zdrojom.

Arborétum okrem prírodovedných a výchovných environmentálnych aktivít realizuje programy zamerané na vizuálne umenie a edukáciu. V komplexe sa nachádza Galéria u Piotra, kde sa prezentujú výstavy domácich i zahraničných umelcov.

Galéria každoročne usporadúva medzinárodné umelecké exteriéry Prútie v Arboréte. K inštitúcii patria i pozostalosti rakúskeho fortifikačného opevnenia Pevnosti v Przemysli. Inštitúcia spolupracuje s kultúrnymi inštitúciami na Ukrajine, v Maďarsku a na Slovensku.

Eurokarpatský región

Keďže patríme do eurokarpatského regiónu, partnerstvo týchto dvoch inštitúcií je prirodzenou súčasťou záujmových aktivít. Ponúkajú sa tu možnosti cezhraničnej spolupráce pri spoločných projektoch širšieho rozsahu a významu v umenovednej, kultúrnej a environmentálnej oblasti.

Ďalšou súčasťou prínosnej spolupráce by boli obojstranné výmenné výstavy, rezidenčné pobyty a prezentácia našich a zahraničných umelcov zo všetkých partnerských strán eurokarpatského regiónu.

Tento proces je výsledkom objektívne prebiehajúcej globalizácie politického, ekonomického, sociálneho a kultúrneho vývinu v Európe a snahy premietnuť ho do všestranných integračných tendencií. 

Text: Eva Miháliková, Foto: Róbert Jakubec