Takto sa učilo v socializme

n 30.4.2016 15:00 - Dolný Kubín

Pre mnohých dobre známe učebnice, pomôcky, busty, artefakty pionierskeho hnutia a dokonca počítač, aký mohli v škole používať žiaci pred pádom železnej opony. Vo Florinovom dome v Dolnom Kubíne po roku sprístupnili pokračovanie výstavy, ktorá mapuje vývoj školstva na Orave. Tentoraz sa zameriava na nie tak dávne časy povojnového obdobia v rokoch 1948 až 1989.

Preniesť sa v spomienkach do školských lavíc alebo porovnať, kam sa posunulo školstvo za viac ako štvrťstoročie. Výstava „My školopovinní II“ s podtitulom „Späť do školských lavíc“ obsahuje podľa Martina Farbáka z Oravského múzea Pavla Orságha Hviezdoslava stručný popis dejín školstva v tejto nedávno minulej historickej epoche, ktorá mala svoje klady i tiene.

„Prihliadame na miestne, regionálne podmienky. Nosnou časťou výstavy sú školské pomôcky, učebnice a reálie zo školského prostredia, autentické predmety zo záujmových krúžkov, artefakty z činnosti vtedajších politických organizácií a ďalšie pamiatky, ktoré umožňujú si urobiť predstavu nie len o školách a vyučovacom procese, ale aj o mimoškolských aktivitách a výchovných činnostiach,“ uviedol.

Návštevníci môžu až do 22. mája vidieť historické fotografie, staré známe šlabikáre a pomôcky i imitáciu triedy obecnej školy. Informačné panely mapujú vývoj základného a stredného školstva na Orave po roku 1948, mimoškolskú činnosť z tohto obdobia i vplyv komunistickej ideológie na výchovno-vzdelávací systém.

Výstava v Dolnom Kubíne nadväzuje na minuloročnú expozíciu, ktorá dokumentovala prvé snahy o zakladanie škôl na Orave a zásluhy Juraja Turza o rozvoj školstva v regióne.

Text: Branislav Koscelník