Jarná očista chodníkov a komunikácií

n 29.4.2016 15:00 - Martin

Po ukončení I. stupňa zimnej údržby náčelníkom operačného štábu mesta Martin sa začína s už tradičnou jarnou očistou. Komunikácie sa vyčistia od zvyškového posypového materiálu, mestské časti a rekreačno-oddychové zóny zas od odpadkov.

Jarná očista mesta Martin a komunikácií začala 4. apríla 2016. Plošná očista mesta Martin, rovnako ako aj strojová očista, ktorú na základe zmluvy vykonáva spoločnosť Brantner Fatra, začala po odsúhlasení harmonogramu predstaviteľmi mesta Martin. Cieľom je eliminovať prašnosť, ako aj zvyšky posypového materiálu, ktorá mesto trápi. Preto sa s prácami začalo hneď, ako to počasie umožnilo.

Najviac znečistené sú ulice, kde bol použitý štrk. Po ručnom čistení nespevnených plôch od nečistôt nasleduje strojné čistenie komunikácií a chodníkov v správe mesta Martin. Ručné čistenie prebieha spravidla jeden až dva dni pred strojným čistením.

Strojné čistenie je realizované zametacím vozidlom Mercedes, multikárou Fumo, polievacou multikárou a vozidlami RAVO. Predpokladané ukončenie očisty je 29. apríla 2016.

Čistenie pešej zóny, autobusovej stanice a zastávok MHD bude pravidelne vykonávané v pracovných dňoch v termíne od 15. 3. 2016 do 15. 11. 2016.

Text a foto: martin.sk