Medzinárodný deň Rómov

n 28.4.2016 15:00 - Martin

V piatok, 8. apríla, sa osem detí z Komunitného centra Bambusky spolu so zamestnancami mesta Martin zúčastnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov prehliadky výstavy s názvom Miro Jilo/Moje srdce.

Podujatie realizovalo Slovenské národné múzeum v Martine − Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. Išlo o prezentáciu výsledkov celoslovenského projektu s rovnomenným názvom, ktorého odborným garantom je Bohumír Bachratý. Súčasťou pestrého dňa bola i komentovaná prehliadka výstavy výtvarných spracovaní rôznych tém rómskymi deťmi, ktorou sprevádzal garant projektu.

Okrem oboznámenia sa s výtvarnými prácami rovesníkov mali deti z Komunitného centra možnosť výtvarne spracovať ľubovoľnú tému. Atmosféru spríjemnil aj kultúrny program, do ktorého mesto Martin prispelo zapožičaním krojov na vystúpenie detí zo súboru Somnakune čhavore/Zlaté deti z Bambusiek pod vedením pani Pauly Puškovej.

martin.sk