Búchaním na radničnú bránu sa Akademický Prešov dostal do centra mesta

n 27.4.2016 16:00 - Prešov

Organizátori súťažnej prehliadky umeleckej tvorivosti vysokoškolákov Akademický Prešov dostali v utorok, 26. 4. 2016, toto podujatie do centra mesta, aby sa priblížili čo najviac divákom. Študenti prišli pred radnicu v sprievode pod transparentmi svojich fakúlt.

Na čele kráčal prorektor pre vedu, umenie, šport a akreditáciu Prešovskej univerzity Milan Portik, ktorý zabúchal na radničnú bránu. Prišla mu otvoriť primátorka mesta Andrea Turčanová so slovami „Univerzita, vitaj na pôde svojho mesta“.

Spoločne potom otvorili 50. ročník Akademického Prešova, ktorý sa stal aj súčasťou aktivít Univerzita mestu – mesto univerzite.

Vykročenie z akademickej pôdy

Na začiatku vzniku umeleckej prehliadky Akademický Prešov stál pedagóg a dramatik Karol Horák. Dodnes je jeho hybnou pákou.

„Prekročili sme hranice akademickej pôdy a prišli sme do mesta, aby kontakt bol bezprostredný. Aby nás mesto pocítilo ako sociálnu skupinu, ktorá sa prezentuje nejakou estetickou hodnotou, a o tom to je. Potom je tu, samozrejme, ešte mnoho špecifických programov ako workshopy, divadlo v nedivadelnom prostredí a pod.,“ povedal profesor Karol Horák.

Pretrvávajúca tradícia

Portik pozdravil v mene akademickej obce mesto Prešov a vyjadril presvedčenie, že tu vzniká tradícia užšej spolupráce. Päťdesiat rokov Akademického Prešova vníma ako niečo výnimočné, čo dáva študentom pôdu na prezentáciu umeleckých aktivít.

Vyzdvihol hlavne študentské divadlo, ktoré má v tomto meste bohatú tradíciu. Pripomenul, že vyrástlo v ňom mnoho významných osobností. Dnes sú členmi študentského divadla nové tváre, ktoré sa divákom predstavia v týchto dňoch.

„Myslím si, že je to aj zamyslenie sa nad tým, ako máme v súčasnosti pomáhať a dávať šancu mladým študentom opäť pracovať v umeleckých činnostiach, pretože to istotne obohacuje aj ich študentský život a patrí to k životu človeka. Umenie je s nami zrastené a Akademický Prešov je toho jasným dôkazom,“ povedal Portik.

Atény nad Torysou

Prešovská primátorka zdôraznila, že Akademický Prešov je už 50 rokov spätý s mestom. Prešovská univerzita vychovala za tie roky veľké množstvo umelcov, ale aj ďalších odborníkov, ktorí sa uplatnili v mnohých oblastiach života. Mesto má dobrú spoluprácu s univerzitou a môže byť právom na ňu hrdé.

„Nie nadarmo sa nášmu mesto hovorí Atény nad Torysou. A tých 10.000 študentov, ktorí sú každoročne v Prešove, ho robia mladým a dávajú mu silný impulz,“ uviedla Turčanová.
Týždenné aktivity sú rozdelené na umelecké, športové a vedecké podujatia.

Spoločné aktivity s Prešovskou univerzitou vyvrcholia 3. mája podujatím UNIPO FEST v areáli vysokoškolského mestečka, kde sa predstavia známe kapely.

Text a foto: TASR