Granty v Ružinove dostalo 49 projektov

n 27.4.2016 14:22 - Bratislava II

Na aprílovom miestnom zastupiteľstve schválili ružinovskí poslanci pridelenie grantov 49 projektom. Spolu tak mestská časť podporí tento rok nápady fyzických a právnických osôb pôsobiacich v Ružinove sumou 165 531 €.

Celkovo sa o finančnú podporu uchádzalo tento rok 103 projektov.

„Teší ma, že Ružinovčania ako aj združenia a firmy, ktoré v mestskej časti pôsobia, majú stále záujem o zveľaďovanie svojho okolia a rozvoj komunitného života,“ uviedol na margo tohtoročného záujmu o granty starosta Ružinova Dušan Pekár.

Atraktívna myšlienka podmienkou

Podmienkou na získanie finančnej podpory z Ružinova bola atraktívna a zaujímavá myšlienka projektu, ale i splnenie formálnych a obsahových náležitostí. Na jeden projekt mohli žiadatelia získať sumu od 500 do 5000 eur. Tento rok prišlo grantovej komisii, ktorá posudzovala jednotlivé projekty a predložila ich na schválenie zastupiteľstvu, celkovo 103 projektov.

V tomto roku veľa dobrých projektov

„Žiadosti sme precízne posudzovali na troch zasadnutiach komisie. Bolo medzi nimi veľa dobrých projektov. Tri žiadosti sme ale už na začiatku museli vylúčiť kvôli formálnym nedostatkom. Po náročnom rozhodovaní sme nakoniec vybrali 49, podľa nás, najlepších projektov,“ ozrejmila predsedníčka ružinovskej komisie pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia Lucia Štasselová.

Ružinov tak tento rok finančne podporí napríklad revitalizáciu školského dvora v Spojenej škole sv. Vincenta na Bachovej ulici a to sumou 5 000 eur. Z oblasti vzdelávania zas projekt s názvom Pozor oheň z dielne Obecného hasičského zboru z Prievozu.

Finančnú podporu získali tiež viaceré športové podujatia ako Ružinovský plavecký maratón, tanečná súťaž ružinovských školákov o pohár starostu či galavečer boxu. Medzi žiadosťami a nakoniec aj podporenými projektmi dominovali opäť tie zamerané na skrášľovanie okolia a tým aj rozvoj komunitných vzťahov.

Fontána pre Zuzanu

Grant získalo napríklad združenie OZ Fontána pre Zuzanu, ktoré sa už niekoľko rokov intenzívne venuje zveľadeniu okolia fontány známej najmä z rovnomenného filmu. „Granty na obyvateľmi organizované verejnoprospešné projekty považujeme za jeden z najlepších nástrojov, ako zlepšovať vzťah obyvateľa k lokalite, v ktorej žije,“ skonštatoval starosta Ružinova Dušan Pekár.

(byt), foto: TASR