V Dúbravke zápis detí do škôlok, majú pravidlá

n 26.4.2016 16:18 - Bratislava IV

Vyzdvihnúť žiadosť osobne alebo si ju stiahnuť z webu, dať si ju potvrdiť u detského lekára. Neskôr prísť na zápis a už len čakať, či dostaneme miesto.

Také sú postupy pri zapisovaní dieťaťa do materskej školy. Termín prijímania žiadostí sa posunul v tomto roku na apríl. Dôvodom je zmena v zákone o výchove a vzdelávaní, čiže v školskom zákone.

Prijímať budú dva dni

Materské školy v Dúbravke budú žiadostí prijímať 27. a 28. apríla, vždy od 15. do 17. hodiny. „Zákonný zástupca musí priniesť žiadosť osobne do materskej školy a odovzdať ju riaditeľke,“ približuje Štefan Maceják, vedúci oddelenia školstva a projektových činnosti v Dúbravke.

Okrem žiadosti je potrebné predložiť aj občiansky preukaz, potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast je súčasťou žiadosti. Ak ide o detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, rodič predloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Školský úrad aj materské školy odporúčajú vziať pri odovzdávaní žiadostí so sebou aj dieťa, aby sa zoznámilo s prostredím a zároveň, aby s ním mohla komunikovať riaditeľka.

Desať škôlok Dúbravke nestačí

„Do materskej školy patrí dieťa, ktoré je zmyslovo, telesne a duševne zdravé, nevyžaduje špecifickú zdravotnú a výchovno-vzdelávaciu starostlivosť  a malo by mať samoobslužné návyky,“ dodal Maceják.

Dieťa teda musí byť bez plienky a cumlíka. Musí vedieť ísť na toaletu, obliecť sa, umyť ruky a jesť s lyžicou.

Dúbravka má dnes desať materských škôl so 40 triedami, kapacity však nestačia. V minulom roku neprijala mestská časť 168 detí. „V súčasnosti by sme potrebovali dve plno organizované materské školy,“ hovorí Maceják. Mestská časť pracuje na ich skorom otvorení.

(byt), foto: TASR