Ružinovčania sa zbavili elektroodpadu

n 22.4.2016 14:53 - Bratislava II

Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu Envidom odviezlo 16. apríla 2016 z celého Ružinova nefunkčné elektrické spotrebiče. Celkovo sa vyzbieralo viac ako 11 ton elektroodpadu.

Najpočetnejšie televízory a monitory

Zbaviť sa bezplatne starej chladničky, práčky či televízora využilo množstvo Ružinovčanov. Počas jarného zberu starých elektrospotrebičov spolu odovzdali 11,5 tony takéhoto odpadu na ekologické spracovanie.

Až päť ton tvorili televízory a monitory. Približne 30% z vyzbieraného elektroodpadu tvorila biela technika.

Rovno na recykláciu

Vyzbieraný elektroodpad neskončí na skládke, ale putuje na ekologickú recykláciu. Zároveň Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu Envidodom venuje za každý vyzbieraný kilogram odpadu päť centov bratislavskej ZOO na výstavbu pavilónu vlkov.

Okrem toho sa v mestskej časti uskutočnilo aj jarné upratovanie formou veľkokapacitných kontajnerov, počas ktorého sa Ružinovčania zbavili starého nábytku či iných veľkých nepotrebných vecí.

Až 200 kontajnerov

Priamo na sídliská umiestnil Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb veľkokapacitné kontajnery. Počas troch víkendov sa tak Ružinovčanom podarilo zaplniť približne 200 veľkokapacitných kontajnerov.

(byt), foto: TASR