Bolo v katastrofálnom stave. Do osvetlenia v Čadci smeruje už druhá investícia

n 21.4.2016 2:26 - Čadca

Kedysi problémové pouličné osvetlenie v Čadci dostane ďalšiu finančnú injekciu. Potom, čo vlani dokončil nový prevádzkovateľ kompletnú rekonštrukciu časti verejného osvetlenia, chystá radnica v súčasnosti ďalšie investície. Peniaze už získala z programu Európskej banky pre obnovu a rozvoj.

Problémy s neefektívnym a nefungujúcim verejným osvetlením riešila samospráva mesta Čadca už dlhodobo. Keďže radnica nedokázala pokryť náklady na rekonštrukciu verejného osvetlenia z vlastných zdrojov, rozhodla sa vo verejnej obchodnej súťaži nájsť nového prevádzkovateľa. Najvýhodnejšia  ponuka prišla od spoločnosti Cofely, ktorá celý projekt financuje z vlastných zdrojov.

Rekonštrukcia priniesla výmenu všetkých 2175 svietidiel, 400 stĺpov verejného osvetlenia, 13 kilometrov elektrických nadzemných a podzemných rozvodov, inštaláciu 58 nových elektrických rozvádzačov a osadenie 24 svetelných systémov na osvetlenie priechodov pre chodcov. „LED svietidlá, ktoré boli v Čadci v rámci rekonštrukcie inštalované, dosahujú oproti pôvodným svietidlám úsporu elektrickej energie vo výške 40 až 60 percent,“ odkázala marketingová špecialistka prevádzkovateľa Katarína Frčová. 

Servis a elektrina v cene

Mesto Čadca už v súčasnosti nezodpovedá za stav osvetlenia v meste. Spoločnosť Cofely  ho prebrala do pätnásťročnej správy. Z jej vlastných zdrojov smerovali na prefinancovanie rekonštrukčných prác prostriedky vo výške 2,3 milióna eur. Mesto Čadca za 15 rokov správy a údržby verejného osvetlenia zaplatí spoločnosti približne päť miliónov eur.

 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: Pacienti v Čadci nosia na ruke červený gombík. Na čo slúži?

V tejto sume je však už zahrnutá aj spotreba elektrickej energie, prevádzkovanie a servis osvetlenia. „Len pre porovnanie, keby mesto nerekonštruovalo verejné osvetlenie, tak by za dobu pätnásť rokov zaplatilo približne rovnakú sumu a prevádzkovalo by staré osvetlenie, ktoré už dosluhovalo. Táto suma by pravdepodobne bola aj vyššia, keďže stav starého verejného osvetlenia bol už katastrofálny,“ obhajuje dohodu so súkromným prevádzkovateľom primátor mesta Čadca Milan Gura. 

Ďalšia fáza

Katarína Frčová však upozorňuje, že modernizácia osvetlenia v Čadci sa podľa uzavretej zmluvy netýkala celej siete verejného osvetlenia, ale iba vybraných častí. „Napríklad, z celkových 50 kilometrov podzemných rozvodov elektrického vedenia sa na základe zadania v súťaži a v rámci rozsahu zmluvy zrekonštruovalo iba 13 kilometrov. A práve nevymenené podzemné rozvody elektrického vedenia spôsobujú časté výpadky verejného osvetlenia, pretože ich izolačný stav je nevyhovujúci.“

Samospráva však už disponuje prostriedkami na ďalšie investície a rozšírenie siete osvetlenia v meste . „Rekonštrukcia bude pokračovať, projekt rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Čadca získal podporu z programu MUNCEFF vo výške 460 tisíc eur.

Investície poputujú do rozšírenia verejného osvetlenia v našom meste,“ odkázala asistentka primátora Petra Ďuranová.

Zároveň oznámila, že Mestský podnik služieb v Čadci už nevykonáva opravy a poruchy na osvetlení. Na nedostatky môžu obyvatelia upozorniť prostredníctvom zelenej linky na čísle 0800 888 255.

Text: Branislav Koscelník, foto: Cofely