Moderná čistiareň odpadových vôd zlepší životné prostredie na Domaši

n 20.4.2016 16:00 - Vranov nad Topľou

V rekreačnom stredisku Valkov na Domaši, ktoré patrí do katastra obce Bžany v okrese Stropkov, odovzdala dnes Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) do prevádzky čistiareň odpadových vôd (ČOV). Ide o kontajnerovú čistiareň so špeciálnou technológiou čistenia odpadových vôd.

Výnimočný projekt

Pamätnú tabuľu k projektu odhalili dnes vo Valkove generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VVS, a. s., Stanislav Hreha a izraelský veľvyslanec pre Slovenskú republiku Zvi Aviner Vapni.

ČOV bude využívať jedinečnú technológiu čistenia odpadových vôd v kontajneri, teda v kompaktnej jednotke. Vo východnej Európe ide o výnimočný projekt, keďže bola použitá nízkonákladová technológia AGAR patentovaná izraelskou firmou Aqwise, po prvýkrát uvedená na slovenskom trhu.

Minimálne stavebné náklady

Jedna kompaktná jednotka predstavuje štandardný nákladný kontajner, ktorý obsahuje kompletnú čistiareň pre prietok od 50 do 150 kubických metrov na deň. Technológia čistenia pozostáva z mechanického predčistenia cez biologické čistenie až po separáciu kalu.

Vyčistená voda spĺňa všetky požiadavky na vypúšťanie ako z hľadiska päťdennej biochemickej spotreby kyslíka (BSK5), aj z hľadiska celkového obsahu dusíka. „Procesy čistenia sú v podstate jednoduché, plne automatizované s minimálnym zásahom obsluhy,” uviedol Hreha.

Zlepší životné prostredie

Kontajnerová čistiareň odpadových vôd je bez zápachu, vyžaduje minimálne stavebné náklady, nezaberá veľkú plochu a jej kapacitu je možné zvýšiť paralelným pridaním ďalších jednotiek. Medzi ďalšie výhody patrí ľahká dodávka a inštalácia aj vo vzdialených lokalitách, automatizovaná prevádzka, či riešenie stability s účinnou odolnosťou voči hydraulickému a toxickému šoku a vysokej ekologickej záťaži.

Text a foto: TASR