Kaštieľ a jazdiareň zrekonštruovali, KSK musel nájsť peniaze navyše

n 20.4.2016 16:00 - Trebišov

Rozsiahla rekonštrukcia v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove sa skončila. Historický kaštieľ, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, a jazdiareň v jeho areáli sa podarilo obnoviť s podporou eurofondov.

Otvorenie bude v piatok

Stavby a interiérové vybavenie stáli spolu takmer 4,5 milióna eur. Pre verejnosť kaštieľ otvoria v piatok, 22. apríla. Informovala o tom dnes hovorkyňa KSK Zuzana Bobriková. Na dva investičné projekty získal Košický samosprávny kraj (KSK) prostriedky z Regionálneho operačného programu.

Cieľom bolo zachovať kultúrne dedičstvo, zvýšiť kultúrno-spoločenský potenciál využitia múzea, zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb a rozšíriť možnosti kultúrno-poznávacieho turizmu.

„V Trebišove teraz sprístupňujeme prvé dva zo siedmich investičných projektov v regiónoch, na ktoré sme získali európske prostriedky. Je to pre nás dôležitý okamih, pretože sa zlepší kvalita služieb, historické budovy sa dostanú na úroveň, akú očakávajú návštevníci.

V lepších podmienkach s vynovenými expozíciami a náplňou budú mať turisti aj domáci návštevníci veľkú motiváciu navštevovať špičkové regionálne kultúrne zariadenia,” uviedol predseda KSK Zdenko Trebuľa.

Časť peňazí z rozpočtu

Realizácia projektov bola podľa Úradu KSK časovo náročná, keďže proces verejného obstarávania a jeho následnej kontroly sa predĺžil, pričom ho samosprávny kraj nemohol ovplyvniť. Zhotovitelia prevzali stavby až v lete minulého roku, pôvodný termín ukončenia bol koniec roku 2015.

„Postup prác sme veľmi pozorne sledovali, operatívne sme ho riešili, najmä tam, kde vznikli problémy, ktoré sa v historických stavbách nedali dopredu predvídať. Napriek tomu došlo k časovým posunom a niektoré výdavky, vzniknuté kvôli ukončeniu programovacieho obdobia, musel Košický samosprávny kraj uhradiť zo svojho rozpočtu,” uviedol riaditeľ Úradu KSK Ondrej Bernát.

Reálne spolufinancovanie úradu teda nebolo len povinných päť percent, ale v prípade kaštieľa takmer 24 percent – 570.000 eur a v prípade jazdiarne 22 percent – 525.000 eur. „Dokázali sme túto sumu v rozpočte KSK nájsť, pretože dokončenie týchto projektov bolo pre nás prioritné,” dodal Bernát.

Rozsiahla modernizácia priestorov

Obnovu kaštieľa realizovala spoločnosť PEhAES. Celá stavba, vrátane interiérového vybavenia, stála 2,406 milióna eur. Z toho oprávnené výdavky cez EÚ (85 %), štátny rozpočet (10 %) a KSK (5 %) boli 1,933 milióna eur.

Kaštieľ prešiel rozsiahlou obnovou a modernizáciou priestorov vrátane výmeny okien, dverí, podláh a osvetlenia. Na prvom nadzemnom podlaží sa robili sanačné práce s murivom, odvedenie vlhkosti od konštrukcie, zabránenie zatekaniu vody a prenikaniu vlhkosti zo zeminy.

Rekonštrukcia podláh vrátila priestoru historický charakter. Obnova a modernizácia sa dotkla druhého nadzemného podlažia. Došlo k úplnej rekonštrukcii zrkadlovej siene so zmenou dispozície. Výstavné priestory sú riešené ako andrášiovské podlažie. Na treťom nadzemnom podlaží sa rekonštruoval strešný plášť vrátane zateplenia.

Zriadila sa tiež malá galéria. Súčasťou projektu je interiérové vybavenie vrátane schodolezu.

Bezbariérový prístup

Zrekonštruovaná pamiatka zdôrazní historický šľachtický rod Andrášiovcov. Zvýši sa kvalita poskytovaných služieb a vznikne zázemie pre interaktívne expozície o regionálnej histórii šľachtických rodov vlastniacich kaštieľ. Zrkadlová sieň bude slúžiť na spoločenské udalosti. Nezanedbateľné je zníženie energetickej náročnosti prevádzky objektu a bezbariérový prístup.

Obnovu jazdiarne mala na starosti spoločnosť Metrostav Slovakia. Celá stavba, vrátane interiérového vybavenia, stála 2,093 milióna eur, z toho oprávnené výdavky boli 1,92 milióna eur.

V zrekonštruovaných priestoroch vznikne múzeum poľovníctva a ochrany zveri. Pribudne tak prezentácia tejto záľuby Andrášiovcov vrátane expozície poľovníckych trofejí a dobových poľovníckych zbraní.

Na stavby bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Kaštieľ sa verejnosti predstaví od piatka (22. 4.). Za zvýhodnené vstupné bude tento deň otvorený od 09.00 do 13.00 hod. Vstupy budú každú polhodinu so sprievodom lektora.

Nová história nášho jedinečného skvostu

„Pre všetky vekové kategórie vznikol v kaštieli priestor na realizáciu predstáv. Od detičiek z materskej školy, cez veľkých školákov, stredoškolákov, študentov vysokých škôl až po celé rodiny, turistov, návštevníkov. Začíname písať novú históriu nášho jedinečného skvostu – trebišovského kaštieľa,” hovorí riaditeľka Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína Beáta Kereštanová.  

Medzi ďalšie regionálne investičné projekty KSK patrí obnova Baníckeho múzea v Rožňave, Provinčného domu v Spišskej Novej Vsi, Hvezdárne a Zemplínskeho múzea v Michalovciach, ako aj revitalizácia depozitára Východoslovenského múzea (VSM) v Košiciach – Šaci.

Text a foto: TASR