Žiaci sa prezentovali na Jazykovom kvete

n 12.4.2016 16:48 - Nové Zámky

Žiaci ZŠ na Hradnej ulici opäť obohatili svoju zbierku diplomov. Priniesli si ich z krajského kola súťaže Jazykový kvet 2016, ktoré sa konalo dňa 8. 4. 2016 v Nitre.

Súťažiaci si zmerali svoje vedomosti a talent v prednese v cudzom jazyku a v dráme v cudzom jazyku. Ako sme sa dozvedeli od učiteľky Kataríny Fülöpovej pedagógovia už niekoľko rokov zapájajú žiakov do tejto súťaže. V tomto školskom roku priniesli deti z krajského kola 4 diplomy.

anglická próza
1. miesto: Simona Polakovičová (5.D)

anglická dráma
1. kat. – 2 miesto: žiaci 3.C
2. kat. – 1. miesto: žiaci 5. − 9. triedy

nemecká dráma
2. kat. − 1. miesto: žiaci 6. − 9. triedy

„Výsledky nás potešili. Verím, že deti zabojujú i v celoslovenskom kole. Všetkým súťažiacim blahoželám, ďakujem za vzornú reprezentáciu školy. Ďakujem aj učiteľom za príkladnú prípravu žiakov,“ povedala riaditeľka školy Marta Bystrická.

(hr)