Aprílová revue v Matici slovenskej mala úspech

n 11.4.2016 16:45 - Nové Zámky

V tomto roku oslavuje Divadlo mladých, ktoré pracuje pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Nových Zámkoch 25. výročie svojho vzniku.

Zakladateľ a režisér divadla, Jozef Palacka, zorganizoval nielen svojich divadelníkov, ale zapojil rôzne organizácie, ktoré pracujú v našom meste na poli umenia a kultúry, do prípravy podujatia Aprílová revue, v rámci ktorého sa dňa 8. apríla 2016 predstavili v Dome Matice slovenskej.

Vystúpili najmladší hudobníci a speváci z DaMFS Matičiarik, spevácke skupiny Zmiešaný spevácky zbor Lipa pri MO MS a Novozámockí seniori, ktorí reprezentujú MsO Jednoty dôchodcov na Slovensku.

Tanec, recitácia, spev i divadlo

Nechýbali ani Zumbistky a aktívni seniori z Aksenu, ktorí priložili ruku k dielu a bláznivo-aprílovými scénkami z pera Vašeka Strejčka, podali perfektné výkony a zabavili divákov.

Jakub Červený z divadelného súboru Kocúrik, ktorý pracuje pri CVČ, všetkých očaril svojím vynikajúcim recitačným výkonom a jeho sestra Danielka, inak tiež vynikajúca recitátorka, prekvapila nádherným spevom.

Čerešničkou na torte bolo záverečné vystúpenie hudobnej kapely Nešlapeto, kde sa okrem iných predstavili aj tvorcovia programu, režisér, Jozef Palacka a moderátorka, Saša Stanková.

Spievala celá sála

Mária Malperová, predsedníčka MO MS v Nových Zámkoch, v úvode programu vyslovila myšlienku V. H. Brunnera, ktorý akoby ústami režiséra Jožka Palacku povedal:

„Umeniu vás naučiť nemôžem, ale ukážem vám cestu k nemu, vzťahom k svetu, ľudskej práci a k životu. Ak chcete byť umelcami, musím z vás predovšetkým urobiť ľudí.“

Aprílová revue, kde spievala na záver celá sála, bola dôkazom toho, že túto prekrásnu myšlienku sa režisérovi darí napĺňať.

„Toto podujatie bolo opäť na jednotku,“ hovorili jeho účastníci – a veru nebolo ich málo. V spoločenskej sále MO Matice slovenskej v Nových Zámkoch bola obsadená každá stolička.

Text a foto: (hr)