Študenti obchodnej akadémie podnikali

n 1.4.2016 16:38 - Nové Zámky

K tým študentským firmám zo Slovenska, ktoré sa zúčastnili 21. ročníka celoslovenskej súťaže študentov stredných škôl JA Veľtrh podnikateľských talentov v Bratislave 22. marca 2016 patrili aj študenti Obchodnej akadémie v Šuranoch, ktorí sa predstavili svojou činnosťou v troch na škole existujúcich firiem. V rámci podujatia predstavili  inovatívne podnikateľské nápady.

Firma UKND travel: „Naša spoločnosť prezentovala svoje aktivity pred porotou z JA Slovensko, ktorej súčasťou bola aj scénka. Hlavnou postavou našej služby bola historická osobnosť − Žofia Bosniaková, ktorú predstavovala naša spolužiačka Nikoleta Szalonnášová. Náš päťčlenný súťažný tím tvorili Jana Záhoráková, Romana Rupeková, Adrian Šulka, Nikoleta Szalonnášová a Katarína Trebuňová. V kategórii SACR sme sa umiestnili na 3.mieste, čomu sa veľmi tešíme. Veľtrh nám priniesol nové, praktické skúsenosti, ktoré určite zúžitkujeme v budúcnosti. Naučili sme sa lepšie komunikovať s ľuďmi a snažili sme sa im predať našu službu.“

Firma RÉBUS: „Sme radi, že sme mali možnosť prezentovať sa na JA Veľtrhu podnikateľských talentov, kde sme nadobudli veľa zručností, ktoré môžeme odovzdať aj ďalším podnikateľským firmám, ktoré vzniknú na našej škole. Ak by bola možnosť opäť sa zúčastniť podobného veľtrhu, radi by sme sa ho zúčastnili.“

Firma Planet tour: „S našou firmou sme sa na Veľtrhu podnikateľských talentov zúčastnili s produktom, ktorý niesol názov Strašideľná prehliadka cukrovaru. Napriek tomu, že sme sa neumiestnili v žiadnej súťažnej kategórii, sme veľmi radi, že sme patrili medzi množstvo JA firiem, pretože toto podujatie nám prinieslo skúsenosti, ktoré iste zúžitkujeme vo svojom budúcom podnikaní. Precvičili sme si komunikačné zručnosti a spoznali sme veľa mladých ľudí.“

O tom, že atmosféta bola výborná nás, presviedčajú aj fotografie z podujatia, ktoré si žiaci urobili na pamiatku.

Text a foto: (hr)