Nekonečná úplnosť Igora Minárika

n 22.4.2016 16:33 - Nové Zámky

Starostlivo maľované diela Igora Minárika (1948), na malom formáte, nevyvolávajú úžas svojimi rozmermi, ale prevedením a obsahom. V súčasnej záplave obrazov prinútia zastaviť sa, lepšie sa pozrieť a vstúpiť do imaginárneho priestoru diel.

Igor Minárik patrí k individuálne zriedkavo prezentovaným solitérom, ktorých tvorba sa rozvíja nezávisle od dominantných prúdov. Vytvoril vlastnú verziu analytickej maľby, kde si vystačí s elementárnymi výrazovými prostriedkami: líniou, plochou, farbou.

Úsilie o zviditeľnenie neviditeľného

Analýza média s jeho vlastnými prostriedkami sa spája uňho s permanentným hľadaním podstaty. Od začiatku sa usiluje o zviditeľnení neviditeľného s nespočetnými novotvarmi svojej privátnej poetiky.

Aktuálna výstava má glosujúci a sebareflektívny charakter. Sústreďuje sa na posledné vyše desaťročie umelcovej tvorby. V jeho „kresbomaľbách“ sa v stále jemnejšej podobe vracajú veľké témy monochrómnych cyklov a sviatkov farby, vzorkovníkov vlastnej zásobárne, premien výtvarnej matérie na esenciálne obsahy.

Návrat bielej plochy

Novinkou je návrat k čistej bielej ploche, privlastnenie prázdnej plochy, expanzia do transcendentálneho priestoru. Súčasný maliarsky program Igora Minárika potvrdzuje jeho výnimočné kvality, založené na katarznej hravosti, kultivovanom nadhľade a tvorivej imaginácii.

Zo života Igora Minárika

Igor Minárik študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu (1963 – 1967, prof. Rudolf Fila) a na Vysokej škole výtvarných umení (1968 – 1974) v Bratislave. Etabloval sa v rámci neoficiálnej scény: zapojil sa do viacerých albumov (Symposion III., 1976, Album 77, Tvorba 77, 1977), zúčastnil sa výstav v Slovenskej akadémii vied (Bratislava, 1978 – 1979).

Samostatne vystavuje od roku 1977. V roku 1991 s dlhoročnými priateľmi založili skupinu A – R, ktorá po premiére v Dome umenia v Bratislave (1992), realizovala rad výstav doma i v zahraničí (1992 – 2007). V roku 2008 mu vyšla monografia.

Výstavu si môžu návštevníci pozrieť do 14. mája 2016.

Text a foto: (hr)