Naše mesto zužitkuje bioodpad

n 21.4.2016 15:00 - Detva

Zber bioodpadu v Detve začne naplno od 1. mája 2016. V zmysle nového zákona o nakladaní s biologicky rozložiteľným odpadom, mesto Detva v rámci intravilánu zavádza zber bioodpadu prostredníctvom hnedých kuka nádob. Tak, ako plasty majú zaužívanú žltú farbu na nádobách, sklo zelenú, papier zas modrú a kovy červenú, biologicky rozložiteľný odpad je označený hnedou farbou.

Od prvého aprílového týždňa Technické služby Detva začali navštevovať domácnosti v historickej časti Detvy, v okolí ulíc Nová Ves, Sládkovičova, Kukučínova, v oblasti Kórea a Lúčna štvrť, Detva sídlisko, Krpeľný vŕšok, v okolí ulíc Štúrova, Novosady a Železničná ulica.

Do bezplatného prenájmu od mesta dostali občania 120 alebo 240-litrové hnedé nádoby. Na kontajneroviská, ktoré slúžia bytovým domom, pribudli 1 100-litrové hnedé kontajnery.

Informácie prístupné aj na webe

Odporúčania pre správne narábanie s nádobami a samotným biologicky rozložiteľným odpadom nájdu občania spolu s harmonogramom vývozov na letákoch, ktoré im s nádobou poskytli technické služby. Leták možno nájsť aj na webstránke Technických služieb Detva a mesta Detva. Na webstránke je taktiež k dispozícii formulár žiadosti o pridelenie nádoby na bioodpad.

V prípade otázok sa môžu občania obrátiť na referát životného prostredia na Mestskom úrade v Detve, a to osobne či telefonicky na telefónnom čísle 045/37 00 442, emailom prostredníctvom mestskyurad@detva.sk a na pracovníkov Technických služieb Detva na telefónnom čísle 045/54 55 293 alebo emailom na tsdetva@stonline.sk.

Z odpadu hnojivo či bioplyn

Biologicky rozložiteľný odpad je ten, ktorý vzniká po údržbe záhrad ako lístie, tráva či malé konáre, odpad z kuchyne v podobe zvyškov jedál, odrezkov zo zeleniny, zvyškov z kávy, z čajov a podobne. Bioodpady sú zložkou komunálneho odpadu a pri skládkovaní ich rozklad produkuje skládkové plyny.

Tie nielen zapáchajú, ale aj poškodzujú zdravie ľudí a ozónovú vrstvu. Biologicky rozložiteľný odpad však riadenými postupmi pri kompostovaní možno premeniť na hodnotné organické hnojivo. Druhou možnosťou je premena na bioplyn. Preto odpad, ktorý obyvatelia nezužitkujú na kompostovanie, Technické služby odvezú do bioplynovej stanice.

Mesto Detva ďakuje všetkým občanom, ktorí dôsledným triedením odpadov chránia Podpoľanie.

Text a foto: (md)