Mikulov baví Galantu

n 22.4.2016 15:00 - Galanta

Symbolickým slávnostným prípitkom pozvali dňa 16. apríla primátor mesta Peter Paška a poslanec mesta Mikulov Jaroslav Smečka všetkých prítomných na ochutnávku vín z mikulovskej oblasti a popriali dobrú zábavu. Príjemnú priateľskú atmosféru dotvárala cimbalová ľudová hudba Píšťalenka. 

Dohoda o spolupráci medzi mestami Galanta a Mikulov bola podpísaná v roku 2003. Od tej doby sa mestá pravidelne navštevujú a okrem partnerstva vznikli aj nadštandardné priateľské vzťahy. Od roku 2008 sa organizujú každoročne podujatia „Mikulov baví Galantu“ a „Galanta baví Mikulov".

www.galantaonline.sk