Peter Paška: Quo vadis, Galanta? II. časť

n 21.4.2016 15:00 - Galanta

Minulú stredu zvolali poslanci mestského zastupiteľstva tlačovú konferenciu na tému Úprava rozpočtu a rôzne.

Úprave rozpočtu sotva možno niečo vyčítať, snáď len unáhlenosť niektorých zamýšľaných investícií, keďže stále nie je jasné, koľko nás bude stáť rekonštrukcia Galandie.

Zaujímavá začala byť tlačová konferencia v bode „rôzne”, keď sa otvorila téma trestných oznámení a trestných stíhaní primátora. Tému otvoril František Gaulieder. Vyzval ma, aby som zvážil ďalšie pôsobenie na poste primátora nášho mesta, keďže mám, podľa jeho názoru, problémy s dodržiavaním zákona.

Vzápätí priznal, že osobne podal dve z trestných oznámení, ktoré ma pomerne značne vyťažujú a priznám bez mučenia, odoberajú mi veľa energie a hlavne času, ktorý by som mohol a chcel venovať rozvoju nášho mesta.

Pokračovanie vyšetrovania

Spoločne s ďalšími poslancami vymysleli aj ďalšie pokračovania vyšetrovania mojej osoby v Gauliederovej komisii na ochranu verejného záujmu, pričom som pevne presvedčený, že som neporušil svojou činnosťou ani verejný záujem, ani elementárnu morálku, etiku a slušnosť.

Jeden podnet podal poslanec János Marsall, druhý, podľa jeho vlastných slov, poslanec Peter Závodský. Predchádzajúci rozsudok tejto komisie znel – vrátiť dvanásť mesačných platov, voči čomu som sa, samozrejme, odvolal na Ústavný súd Slovenskej republiky.

V snahe riešiť problémy postavené pred nás, pred vedenie mesta, som už niekoľkokrát zvolal pracovné stretnutie s poslancami, neuskutočnili sa pre ich nezáujem.

Páni poslanci, ste si istí, že na toto vás volili občania nášho mesta? Poďme pracovať spoločne na krajšej, lepšej Galante, vyzývam vás k spolupráci, vyzývam vás k plneniu našich predvolebných programov, ktoré sa prekrývali takmer na 90 percent.

S úctou, Peter Paška, primátor mesta Galanta

 

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: Peter Paška: Quo vadis, Galanta?

 

P.S.: k článku z minulého čísla Noviniek o Galantských novinách/Galántai újság prikladám pre ilustráciu názornú komunikáciu člena redakčnej rady, poslanca Zs. Barcziho smerom k redakcii GN/GU:

Dátum: 7. februára 2015 19:13:55 SEČ

Predmet: GN februárové číslo

Od: Barczi Zsolt <barczi.zsolt@gmail.com>

Pre: Galantske noviny <ganoviny@gmail.com>

Cc: LAszlo BEnkovics <laszlo.benkovics@gmail.com>


Ahoj Robo,

o článku B. Ondruša vo februárovom čísle GN,  na RR vôbec nebola reč!!!

Nesúhlasím so zverejnením článkov, o ktorých nemá RR vedomie!!!

S pozdravom
--

Barczi Zsolt