Dunajská Streda ocení prácu desiatich sestier

n 19.4.2016 9:03 - Dunajská Streda

Ak chcete oceniť prácu niektorej zo zdravotných sestier v regióne, dajte to vedieť všetkým. Stačí ak jej venujete do 6. mája svoj hlas.  

Bonboniéra sa nenosí, venujte radšej svoj hlas

V Dunajskej Strede bude, pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravotných sestier, ocenených 10 sestier pracujúcich v regióne. Vybrané sestry si svoje ocenenia prevezmú 12. mája počas slávnostného večera v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej Strede.

Medzi nimi môže byť aj tá, s ktorou  prichádzate do kontaktu najčastejšie. Takéto poďakovanie si pre ne tentoraz pripravilo OZ Spoločne za zajtrajšok v spolupráci s poslancami Trnavského samosprávneho kraja.

Cieľom tohto počinu je nielen ocenenie výnimočnej práce sestier, ale aj poukázanie na to, že sú rovnako ako lekári, nepostrádateľným ohnivkom zdravotnej starostlivosti v nemocniciach aj ambulanciách praktických lekárov.

2 ocenené sestry navrhnú pacienti

O ocenených sestrách rozhodne Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek, ktorá vyberie šesť zamestnankýň dunajskostredskej nemocnice. O dvoch ďalších ocenených sestrách rozhodne Mestský úrad v Dunajskej Strede.

Budú vybrané zo zamestnankýň pracujúcich v mestských zariadeniach. No o dvoch ocenených sestrách môžu rozhodnúť aj samotní pacienti.

Stačí ak do termínu 6. mája zašlú na adresu mestského úradu, prípadne emailom na  adresu primator@dunstreda.eu, mená tých dvoch zdravotných sestier, ktoré by si ocenenie podľa ich mienky zaslúžili najviac. A to aj takých, ktoré pracujú v súkromných ambulanciách.

Napriek tomu, že ocenenie si určite zaslúži väčšina zdravotných sestier, aj tento krok k poukázaniu na význam ich práce pre spoločnosť im bude čiastočnou satisfakciou v dobe, keď aj toto povolanie musí bojovať o svoje adekvátne uznanie a ohodnotenie. Najmä ak cenu získajú vďaka podpore svojich pacientov a ako výraz ich vďaky.

 

Text: Adriána Kondlová

Foto: TASR