Karlova Ves: Začali práce na zosunutom svahu

n 16.4.2016 10:50 - Bratislava IV

Hlavné mesto začalo so sanáciou problematického svahu nad Devínskou cestou v Bratislave, ktorý by tak už čoskoro nemal ohrozovať bezpečnosť obyvateľov Karlovej Vsi.

Ide o svah, z ktorého sa ešte v septembri 2014 zosunula zemina a blato do priestoru medzi ulicou Nad Sihoťou a Devínskou cestou. Dĺžka zosuvu je pritom zhruba 15 metrov. Bratislava pritom ešte začiatkom tohto roka získala na sanačné práce z Environmentálneho fondu 101 tisíc eur s päťpercentnou účasťou samosprávy.

Práce s odborným dohľadom

Hlavné mesto vybralo v tejto súvislosti vo verejnom obstarávaní dodávateľa geologických a sanačných prác. Stala sa ním spoločnosť ENVIGEO, a.s., odborný geologický dohľad bude vykonávať Katedra inžinierskej geológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

V rámci geologických prác sa okrem iného na zosunutom svahu odstráni fólia a provizórne drevené premostenie pre chodcov s oplotením, zrealizuje sa výkop pre železobetónový základ, vybetónujú sa podkladové vrstvy a vybudujú zemné kotvy. Následne bude prebiehať vybetónovanie nosnej opornej časti múru a rímsy, osadí sa zábradlie a zvodidlá. Ukončenie sanačných prác sa odhaduje na jún tohto roka.

(tasr), foto: TASR