Rokovanie na ministerstve financií

n 14.4.2016 15:24 - Svidník

Vo štvrtok, 7.apríla, bol primátor mesta Svidník Ján Holodňák, vedúci odboru VDŽPaRR Ľuboš Čepan a prednosta OÚ Svidník Jozef Baslár prijatý na Ministerstve financií Antónom Marcinčinom.

Predmetom stretnutia bol Program na podporu menej rozvinutých okresov, ktorý bol prijatý zákonom 336/2015 vládou SR. Mesto Svidník a okres Svidník sa zaujímajú o podporu priemyselných zón, hnedých parkov, obnovu budov, dobudovanie rýchlostnej cesty R4, rozšírenie, už funkčných, štátnych prevádzok a o ďalšie aktivity.

Akčný plán ministerstva

V spolupráci s agentúrou SARIO je vytvorená skupina expertov pri Ministerstve financií SR, ktorá spolupracuje s PSK a ÚPSVaR a vypracováva sa Akčný plán pre rozvoj nášho územia.

Program v sebe zahŕňa okresy, ktoré majú vysokú nezamestnanosť, preto veríme, že úspešným zapojením by mesto Svidník mohlo posilniť svoj hospodársky rast a prinieslo by to viac pracovných miest. Mesto Svidník bude v najbližších týždňoch pracovať na sumarizácii projektov, ktoré navrhujeme zapojiť do Akčného plánu Ministerstva financií SR.

Text a foto: (tch)