Slávnostne ocenení učitelia

n 14.4.2016 15:00 - Humenné

Koniec marca sa každoročne nesie v znamení osláv Dňa učiteľov. Tak tomu bolo aj 8. apríla 2016, keď sa v Mestskom kultúrnom stredisku uskutočnilo slávnostné oceňovanie humenských učiteľov, práve pri príležitosti Dňa učiteľov.

Oceňovaní boli učitelia materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné, ako aj základnej umeleckej školy Humenné. Konkrétne návrhy na ocenenie podávali samotní riaditelia škôl, ktorí sa tohto slávnostného aktu zúčastnili.

Okrem toho boli pozvaní aj poslanci Mestského zastupiteľstva, zástupcovia z oblasti školstva, ako aj predstavitelia mesta na čele s primátorkou, Janou Vaľovou.

Primátorka sa prítomným prihovorila

Primátorka sa prítomným pedagogickým pracovníkom prihovorila a ocenila ich záslužnú prácu pri výchove detí, ktoré predstavujú našu budúcnosť.

Vo svojom príhovore spomenula aj oblasť školstva: „Pre mestá a obce sme v minulosti dostali nariadenie vlády na zvýšenie tarifných platov pre pedagogických zamestnancov. Počas posledných 4 rokov im bol zvýšený tarifný plat o 15 %. Tohto roku dôjde opäť k zvýšeniu. Okrem toho musím povedať, že naše školy, či už materské, alebo základné, pravidelne dostávajú dotácie z Ministerstva školstva.“

Program spestrili žiaci

Súčasťou programu bolo aj kultúrne vystúpenie žiakov zo Súkromnej základnej umeleckej školy Via Arto, Aničky Pipákovej a hudobnej skupiny Ľuda Kuruca. Hymnu „Gaudeamus“ zaspieval ženský komorný zbor Womanvocal.

Ocenení pedagógovia

materské školy
Dana Tomčišáková (MŠ Dargovských hrdinov)
Monika Petrušková (MŠ Mierová)
Jana Fabiánová (MŠ Osloboditeľov)
Marcela Savkaničová (MŠ Partizánska)
Oľga Pichoňská (MŠ Štefánikova)
Anna Džubaková (MŠ Třebíčska)
Jana Džatková (MŠ Tyršová)

 

základné školy
Eva Habalová (ZŠ Dargovských hrdinov)
Adriana Morozová (ZŠ Hrnčiarska)
Jana Krídlová (ZŠ Jána Švermu)
Eva Pošíková (ZŠ Kudlovská)
Ľubov Halasová (ZŠ Laborecká)
Anna Štofiková (ZŠ Pugačevova)
Mária Zubková (ZŠ SNP)
Jarmila Hanuščáková (Základná umelecká škola)

Text a foto:(mia)