EUROROZPRÁVKY – Sninu bude v Bruseli reprezentovať Materská škola

n 17.4.2016 15:00 - Snina

Európsky výtvarný projekt detí materských škôl zo slovenských miest a tretej Európskej školy v Bruseli sa realizuje pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Projekt figuruje ako podujatie pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ a primátorky mesta Prešov.

Jeho cieľom je prinášať do Európy prostredníctvom výtvarného umenia krásu detskej duše vyjadrenú srdcom a štetcom a tak formovať, upevňovať lásku a vzťah k jednotlivým krajinám európskeho spoločenstva už od útleho veku. Každá rozprávka tohto projektu zavedie naše deti do blízkeho i vzdialeného sveta európskeho spoločenstva.

28 materských škôl z jednotlivých miest Slovenska bude maľovať a priestorovo stvárňovať 28 rozprávok zo všetkých členských krajín EÚ. Takto EÚ spozná slovenské mestá a naopak, slovenské deti spoznajú Európsku úniu.

Detská tvorba bude vystavená v Bruseli a Bratislave

Výsledné produkty detskej tvorby budú vystavené v Bruseli (september 2016) a na medzinárodnej konferencii v Bratislave.

Na základe užšieho výberu autorky projektu bola do jeho realizácie pozvaná aj Materská škola na ulici Kukučínovej v Snine ako jediná z celého okresu Snina. Zodpovednými za koordináciu celého projektu sú  učiteľky Slávka Dunajová a Anna Zreláková.

Krajina, ktorú sme si vyžrebovali, je s nami susediace Rakúsko a tirolská rozprávka Brezový prútik. Je to rozprávka o chudobnom statočnom chlapcovi s dobrým srdcom, ktorý rád pomáhal aj starým ľuďom a bol za to aj odmenený.

Projekt prebieha v troch etapách

Realizácia projektu prebieha v niekoľkých etapách, ktorých priebeh zaznamenávame fotoaparátom a kamerou.

V prvej etape sa deti oboznámili s krajinami EÚ, poznávali ich symboly a sídlo. Hľadali na mape Slovensko a Rakúsko, porovnávali ich rozlohu, prírodné a kultúrne krásy, vypočuli si hymny oboch krajín, reč, ktorou sa v nich rozpráva a vyfarbili vlajky oboch krajín.

V druhej etape si vypočuli text rozprávky Brezový prútik, kreslili a maľovali zážitky z vypočutej rozprávky a vyrobili rozprávkový album.

Tretia etapa bola pre deti veľmi atraktívna. Najprv si pozreli divadelné stvárnenie vybranej rozprávky, ktoré pre nich pripravili učiteľky a neskôr si svoje herecké schopnosti mohli deti vyskúšať v dramatizácii rozprávky.

Využitie aj odpadového materiálu

Na základe doterajších zážitkov a poznatkov deti priestorovo stvárňovali postavy a prostredie rozprávky s využitím odpadového materiálu.

Pred nami sú už len záverečné etapy. Ich súčasťou bude zhotovenie výstavného panelu a rozprávkového kútika, výpovede detí do kamery o pocitoch počas tvorby a odoslanie všetkých súčastí rozprávkového projektu autorke projektu do Prešova a následne do Bruselu.

Sme radi, že aj deti z našej MŠ na ulici Kukučínovej mali možnosť podieľať sa na takomto veľkom celoslovenskom projekte, ukázať svoje tvorivé schopnosti a reprezentovať takýmto spôsobom svoju materskú školu a mesto Snina v Bruseli.

Text a foto: kolektív MŠ Kukučínova