Nové parkovisko pri nemocnici

n 15.4.2016 15:00 - Snina

Pri nemocnici v Snine vznikli nové parkovacie miesta.

Po druhej svetovej vojne v Snine v roku 1948 vznikol Ústav národného zdravia, čiže nemocnica. Bol to jeden z najchudobnejších okresov. Postupne sa okres modernizoval, tým aj nemocnica sa rozširovala o lekárov špecialistov. V 90. rokoch sa nemocnica stala mestskou nemocnicou. V areáli nemocnice boli postavené dve zdravotnícke budovy, v ktorých sídlia súkromní lekári – špecialisti.

Problémová úzka cesta

Areál nemocnice sa zmenšil a problémová bola úzka cesta. Preto mesto dalo požiadavku na Verejné prospešné služby Snina, kde je riaditeľom Ján Aľušik o rozšírenie cesty v celkovom rozpočte 3 400 eur. Pri prácach na rozšírení cesty sa rozhodlo, že by mohli v areáli nemocnice vzniknúť nové parkoviská, ktorých je nedostatok. Cena nového parkoviska pre desať áut je 5 200 eur.

Použité sú zatrávňovacie panely

„Začalo sa s výkopmi, odrezaním a vyrezaním chorých stromov a pokladaní obrubníkov okolo cesty a parkoviska. Namiesto asfaltu sa použili zatrávňovacie panely, ktoré sú drahšie. Boli položené kvôli dažďovej vode a životnému prostrediu. Okolie sme upravili humusom, ktorý si vyrábame sami a zatrávnili sme. Vytvorili sme pekné prostredie v areáli nemocnice, aby sa klienti cítili čo najpríjemnejšie,” konštatoval riaditeľ Ján Aľušik.

Text a foto: Pavel Andraščík