Bytový dom Titanic sa konečne búra

n 13.4.2016 17:00 - Snina

V roku 2014 kúpilo mesto Snina od vlastníka, Združenia Rómov pod Vihorlatom, bytový dom č. 1606 na Palárikovej ulici, ktorý miestni nazývali Titanic. Bytovka bola odkúpená za rovnakých podmienok, (1 006,74 eur), za akých bola mestom v minulosti odpredaná.

Dôvodom, prečo sa mesto angažovalo, bola skutočnosť, že dom bol v havarijnom stave a bolo ohrozené zdravie aj životy jeho obyvateľov. Problém s týmto bytovým domom sa vedenie mesta úporne snažilo vyriešiť dlhšiu dobu.

Po jeho spätnom odkúpení pripravilo projektovú dokumentáciu na odstránenie stavby a získalo povolenie stavebného úradu na jej zbúranie. Pre časť nájomníkov mesto kúpilo šesť bytov v niekoľkých bytových domoch na tomto sídlisku.

Pre ostatných mal zabezpečiť byty vlastník bytovky − Združenie Rómov pod Vihorlatom. Títo nájomníci sa nakoniec nasťahovali k príbuzným alebo známym.

Financie stále chýbajú

Na odstránenie bytovky sa mesto snažilo získať finančné prostriedky z rôznych zdrojov, ktoré by nezaťažili mestský rozpočet. Dvakrát požiadalo o financie aj úrad bývalého splnomocnenca vlády pre rómske menšiny. Žiaľ, tieto peniaze mestu neboli pridelené.

Keďže sa nepodarilo získať peniaze z iných zdrojov, finančné prostriedky sa naplánovali do rozpočtu pre rok 2016.

Vybúraný materiál ešte poslúži

Neslávne známy „Titanic“ začali búrať v utorok, 5. apríla, v dopoludňajších hodinách. Zhotoviteľom stavebných prác je miestna firma Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., ktorá sa zaviazala zrealizovať dielo v stanovenej lehote 90 dní od účinnosti zmluvy.

Cena za zhotovenie diela je vrátane DPH 61 999,49 eur. Vybúraný materiál rozdrvia, uskladnia na medziskládke a neskôr využijú ako zásypový pri jej vybudovaní.

text: Eva Mihaliková 

foto: archív MsÚ