Do práce na bicykli

n 14.4.2016 8:43 - Martin

Mestá v spolupráci s Ministerstvom dopravy opäť vyhlasujú pre všetkých priaznivcov dvoch kolies súťaž Do práce na bicykli. Od 1. do 31. 5. 2016 sa budeme spoločne bicyklovať a súťažiť o atraktívne ceny.

Súťaž Do práce na bicykli 2016 vyhlásilo ako celonárodnú súťaž v spolupráci s národným cyklokoordinátorom Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Organizačným a odborným garantom na celoslovenskej úrovni je Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica. Súťaž má podporiť využívanie bicyklov na pravidelné dochádzanie do práce a aj týmto spôsobom podporovať rozvoj cyklistickej dopravy v mestách. Súťaž bude prebiehať počas celého mesiaca máj 2016.

Ako sa do súťaže prihlásiť?

Termín registrácie je od 1. 4. 2016 do 26. 4. 2016. Prihlasovací online formulár bude uverejnený najneskôr do 1. 4. 2016 na príslušnej webovej stránke súťaže www.dopracenabicykli.eu. Zaregistrovať sa môžu všetky firmy, organizácie, občianske združenia a inštitúcie na území miest, ktoré vytvoria 2 – 4-členné tímy.

Z jednej spoločnosti sa môže zapojiť neobmedzený počet tímov. Do súťaže sa nemôžu zapojiť jednotlivci alebo tímy, ktorých členovia sú z rôznych organizácií. Každý člen tímu si sám eviduje cesty do práce, za kompletnú evidenciu zodpovedá vedúci tímu. Evidencia je možná najneskôr 5 dní dozadu. Týždenné výkazy za tímy, ktoré predpokladajú problémy pri nahlasovaní najazdených kilometrov do systému.

Tri súťažné kategórie

Celková evidencia najazdených kilometrov je založená na dôvere, keďže cieľom súťaže je predovšetkým podporiť rozvoj cyklistickej dopravy v mestách. Bližšie informácie a podmienky súťaže nájdete na webovej stránke súťaže www.dopracenabicykli.eu.

Vyhodnocovať budeme najväčší počet najazdených kilometrov do práce a z práce bicyklom za jednotlivcov a tímy; najväčší počet jázd absolvovaných do práce a z práce bicyklom za jednotlivcov a tímy. Treťou vyhodnocovanou kategóriou bude tzv. bonusová kategória, v rámci ktorej vyžrebujeme jedného súťažiaceho spomedzi všetkých zúčastnených tímov, ktoré absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli v monitorovanom období.

martin.sk