Parkovacie miesta a vraky sú už na webe

n 12.4.2016 19:01 - Bratislava IV

Modernizovať, sprehľadniť a najmä skvalitniť a zrýchliť riešenie vrakov a prideľovania vyhradených parkovacích miest v bratislavskej Dúbravke.

S takým cieľom zverejnila Mestská časť Bratislava – Dúbravka na svojom oficiálnom webe dubravka.sk nové zoznamy.

Ide o zoznam aktuálnych vyhradených parkovacích miest Dúbravke spolu ŠPZ a ulicami. Novo pridelené parkovacie miesta bude mestská časť do zoznamu pravidelne dopĺňať a zoznam aktualizovať, miesta sa totiž prideľujú a aj rušia takmer každodenne.

Vraky na webe

Prípadné chyby a nepresnosti môžu obyvatelia hlásiť na miestny úrad mailom na Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia na myglysova@dubravka.sk.

Druhým novým zverejneným zoznamom je súpis vozidiel, ktoré nie sú spôsobilé na premávku na verejných komunikáciách. Ide o zoznam vrakov v Dúbravke, kde prebieha lehota na odstránenie. Bude sa tiež pravidelne aktualizovať.

„Ak chcú teda obyvatelia nahlásiť nepoužívané a staré vozidlo, alebo zistiť, či už je v riešení, odporúčame pozrieť sa najskôr do zoznamu,“ vysvetlil starosta Dúbravky Martin Zaťovič.

Zoznam možno doplniť

Ak nájdu obyvatelia také autá, ktoré nie sú spôsobilé na jazdu a v zozname chýbajú, môžu to hlásiť mailom, najlepšie aj s fotografiou na Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia - blazej@dubravka.sk.

Dva nové zoznamy na webe mestskej časti doplnili tretí zoznam evidovaných psov, v ktorom Dúbravka zverejňuje plemeno a adresu bydliska.

(byt), foto: TASR