Oslávili sme 71. výročie oslobodenia

n 11.4.2016 10:00 - Nové Zámky

Mesto Nové Zámky, Občianske združenie „Za troma mostami“, Klub vojenskej histórie TYRNAU, Novovital Nové Zámky usporiadali podujatie nesúce názov Koniec vojny v Nových Zámkoch.

71. výročie oslobodenia mesta oslavovali Nové Zámky 4 dni. V priebehu týchto dní sa konali besedy s účastníkmi 2. svetovej vojny, spomienková slávnosť spojená s kladením vencov k pomníku obetí násilia, výstava fotografií.

Každý očakával nedeľu, keď podujatím na Hlavnom námestí vyvrcholili oslavy. Bojové ukážky z 2. svetovej vojny a prezentácia bojovej techniky prilákali na námestie stovky ľudí − malých i veľkých, ktorým boli priblížené boje o Nové Zámky.

Prudký boj pred oslobodením

Nové Zámky boli oslobodené na Veľký piatok pred Veľkou nocou, a to 29. marca 1945 Červenou armádou, ktorej velili velitelia Vasjučenko a Sidelnik. Historické pramene hovoria, že sovietski vojaci – vojská 2. ukrajinského frontu pod velením maršala Malinovského – prenikli už 28. marca na okraj mesta.

Oslobodeniu predcházal prudký boj. Keď zazneli sirény hlásiace koniec vojny, ľudia najskôr nechápali, čo sa deje. V čerstvej pamäti mali tri bombové útoky na mesto, ktoré ho postihli od októbra 1944 do 14. marca 1945, čím sa zaradilo medzi mestá, ktoré boli najviac postihnuté 2. svetovou vojnou.

(hr)