Svetový deň povedomia o autizme

n 11.4.2016 10:00 - Nové Zámky

Aj mesto Nové Zámky sa pripojilo k celosvetovej kampani Rozsvieť modrú, ktorá vychádza z iniciatívy jednej z najvýznamnejších svetových organizácií Autism Speaks. Cieľom kampane je zvýšiť povedomie o autizme a snaha začleniť ich medzi seba a vytvoriť im podmienky pre zmysluplný život.

Rezolúciou Organizácie Spojených Národov ako Svetový deň povedomia o autizme bol prijatý 2.apríl. V tomto období sa konajú rôzne podujatia, ktoré upozorňujú na problematiku autizmu a na podporu detí, ktoré majú problém na základe svojho ochorenia adaptovať sa do každodenného života, detí. Tieto deti a ich rodiny potrebujú naše pochopenie a pomoc.

Ako prejav úcty k tejto vývinovej poruche sa 2. apríla viaceré významné budovy a stavby po celom svete rozžiaria na modro, pretože modrá je označovaná ako symbol komunikácie.

Modrá farba na Hlavnom námestí

Modrá farba mala v predvečer Svetového dňa povedomia o autizme, 1. apríla 2016 prevahu aj na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch, kde sa popoludní o 16. hodine zišli nielen deti trpiace autizmom a podobnými poruchami, ale aj ich rodičia, priatelia a desiatky ľudí dobrej vôle.

Námestie zrazu ožilo. Ožilo nielen tým, že sa odelo do modrej farby (v modrej farbe boli oblečení ľudia, rovnakej farby boli aj balóny), ale ožilo i hudbou, tancom, veselým smiechom. Svojou účasťou podporil podujatie aj primátor mesta Nové Zámky Otokar Klein.

Text a foto: (hr)