V našom meste sú šikovní recitátori

n 10.4.2016 10:00 - Nové Zámky

Patria k nim aj žiačky zo ŽŠ na Hradnej ulici. Ako sme sa dozvedeli od učiteľky Kataríny Fülopovej, žiačky školy si veľmi úspešne počínali na okresnom kole 62. ročníka súťaže v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, ktoré sa uskutočnilo 22.3.2016 v priestoroch Regionálneho osvetového strediska v Nových Zámkoch.

Veľkú radosť z úspechu žiačok vyjadruje i riaditeľka školy Marta Bystrická. Po predošlom úspechu a postupe našu školu reprezentovali žiačky: Emka Kádárová, Mirka Kerestešová (2.B), Evelyn Fazekašová (5.D) a Diana Mušková (8.B). Všetky štyri dievčatá si odniesli aj teraz domov diplom a zaujímavú knižku.

Postúpili tri súťažiace

Umiestnili sa na 1. a 2. miestach. Dievčatá boli úspešné a urobili nám veľkú radosť. Držíme im palce aj v krajskom kole, do ktorého postupujú: Mirka Keresztesová, Emka Kádárová a Dianka Mušková. Za vzornú reprezentáciu patrí veľká vďaka im aj ich učiteľke Dominike Dojčánovej.

(hr)