Literárny klub milo prekvapil

n 9.4.2016 10:00 - Nové Zámky

Literárny klub Generácie pracuje pri Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch. Každý mesiac pripravuje pre svojich fanúšikov a čitateľov Knižnice Antona Bernoláka príjemné literárne popoludnia. Nebolo tomu inak ani v marci.

Vek dospelosti je vekom hodnotenia detstva, obdobím dospievania a plnenia svojich aktuálnych cieľov. Vo veku dospelosti je už aj Literárny klub Generácie pôsobiaci od roku 1994. Od svojho založenia si získal mnoho fanúšikov, ktorí sa raz mesačne radi stretnú s členmi klubu, aby si pripomenuli diela našich i zahraničných autorov.

Rokmi sa členská základňa strieda − mladí odchádzajú za štúdiom, iní si vytvárajú rodinné zázemie v inom meste. Napriek tomu sa klub môže pýšiť i so stálicami klubu, so zakladajúcimi členmi, ktorí i dnes pridávajú ruku k dielu.

Popoludnie s Vojtechom Mihálikom

Dvoch z nich privítala vedúca LK Generácie, Jarmila Valicová, na literárnom popoludní, ktoré sa konalo 19. marca v spoločenskej sále Knižnice Antona Bernoláka pod názvom Moje najmilšie. Podujatia sa zúčastnili dvaja zo zakladajúcich členov klubu − Jitka Rožňová a Václav Strejček.

Marcové literárne popoludnie bolo venované tvorbe Vojtecha Mihálika. Prítomní si mali možnosť vypočuť niektoré básne významného slovenského básnika, prekladateľa a publicistu pri príležitosti nedožitého 90.výročia narodenia a 15.výročia úmrtia.

Deň učiteľov s básňami

Okrem hlavného programu, ktorým bola spomienka na významného slovenského literáta, v rámci hudobnej zložky si účastníci podujatia pripomenuli tvorbu známej speváčky ľudových piesní, Dariny Laščiakovej. Býva zvykom, že členovia klubu prezentujú na spoločných stretnutiach aj svoju najnovšiu tvorbu. Tentoraz Václav Strejček zarecitoval dve svoje básne venované Slovensku.

Keďže v mesiaci marec sa oslavuje i Deň učiteľov, členovia LK si básňou Starenky učiteľky, ktorú predniesol Václav Strejček, pripomenuli tento sviatok. Mnohí si počas počuvania veršov známej básne zaspomínali na svojich učiteľov.

Text a foto: (hr)