Intenzívna práca na okružnej križovatke

n 7.4.2016 10:00 - Nové Zámky

V okolí nášho mesta, ako i v samotnom meste bolo za posledné obdobie vybudovaných niekoľko okružných križovatiek, ktoré plnia svoj účel, pretože znižujú nebezpečenstvo vzniku dopravných nehôd.

Jedným z nebezpečných úsekov mesta bola i križovatka ulíc Šurianska − Považská, po riešení ktorej volali Novozámčania už niekoľko rokov. S výstavbou križovatky sa začalo v septembri 2015 a v súčasnom období práce finišujú, čomu nasvedčuje i skutočnosť, že v termíne od 1. 4. do 15. 4. 2016 bude úplná uzávierka križovatky I/75 − III/06420 Nové Zámky (Považská/Šurianska).

Občania boli s uvedenou situáciou oboznámení viacerými spôsobmi. 

Obchádzková trasa MHD

Mestská hromadná doprava bude prevádzkovaná po obchádzkovej trase nasledovne:
v smere z mesta k jazeru Baňa cez ulice Detvianska a Palackého, v smere od jazera Baňa do mesta cez ulice Husova a Detvianska.

V tomto období nebude obsluhovaná zastávka N. Zámky, Šurianska cesta, Jednota. Náhradná zastávky v smere z mesta k jazeru Baňa bude na ulici Palackého pred budovou HYUNDAI a v smere od jazera Baňa do mesta bude na ulici Šurianskej pri Lekárni TRI MOSTY.

Obchádzková trasa prímestskej dopravy

Prímestská autobusová doprava bude prevádzkovaná po obchádzkovej trase určenej pre tranzitnú dopravu.

V tomto období nebudú obsluhované zastávky v smere zo Šurian a do Šurian (Bánov RD; N. Zámky, Uhoľné sklady; N. Zámky Šurianska cesta č.62; N. Zámky Šurianska cesta, Jednota; N. Zámky, Mliekospol; N. Zámky, rázc. k žel.st. – náhradná zastávka: Nové Zámky, Výpalisko) a v smere z Dvorov nad Žitavou a do Dvorov nad Žitavou (N. Zámky, rázc. k žel.st.; N. Zámky, Šurianska cesta, Jednota; N. Zámky, Brašňa; N. Zámky, RD − náhradná zastávka: N. Zámky, Stará nemocnica.

Text a foto: (hr)