Mesto postaví nové nájomné byty

n 6.4.2016 16:00 - Detva

Mesto Detva pripravuje výstavbu nájomného bytového domu s jeden, dvoj a trojizbovými bytmi prioritne pre mladé rodiny v Detve.

Ako upresnila Soňa Chrastinová z oddelenia výstavby na Mestskom úrade v Detve, v mesiaci apríl 2016 prebieha verejné obstarávanie na spracovateľa projektovej dokumentácie, ktorá bude spracovaná v súlade so zákonom 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Bytový dom sa bude nachádzať v urbanizovanom území, v časti Dolinky, na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta Detva.

Dokončenie výstavby v priebehu rokov 2018 až 2019

Bytový dom majú tvoriť dva prepojené objekty so štyrmi nadzemnými podlažiami a s piatym odsadeným podlažím. Bytovka má mať sedlovú strechu, balkóny a lodžie. V požiadavke mesta je trinásť jednoizbových bytových jednotiek, pätnásť dvojizbových a dvanásť trojizbových bytových jednotiek.

Termín realizácie bude závisieť od schválenia dotácie investičných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Predpokladané dokončenie nového bytového domu sú roky 2018 až 2019.

Text a foto: (md)